បទយកការណ៍

“និន្នាការ​ព័ត៌មាន​ក្លែងក្លាយ​មិន​ថមថយ ទាមទារ​ឲ្យ​គ្រប់​គ្នា​ចូល​រួម​លុប​បំបាត់​”

ចុះផ្សាយ​នៅ​ថ្ងៃ៖

តាម​រយៈ​ឥទ្ធិពល​នៃ​បណ្តាញ​សង្គម ព័ត៌មាន​ក្លែងក្លាយ​នឹង​មិន​មាន​ការ​ថមថយ​ទេ និង​ទាមទារ​ឲ្យ​មាន​ការ​ចូលរួម​ពី​អ្នក​ពាក់​ព័ន្ធ​គ្រប់​គ្នា ដើម្បី​រួម​ចំណែក​លុប​បំបាត់ ឬ​កាត់​បន្ថយ​ព័ត៌មាន​ក្លែង​ក្លាយ​។ នេះ​ជា​ការ​លើក​ឡើង​របស់​វាគ្មិន ក្នុង​ឱកាស​ព្រឹត្តិការណ៍​អ៊ីនធឺណិត​បើក​ទូលាយ​ឆ្នាំ​២០១៩​នេះ​។ វាគ្មិន​ក៏​បង្ហាញ​ការ​ព្រួយ​បារម្ភ​ចំពោះ​បញ្ហា​ព័ត៌​មានក្លែង ដែល​អាច​នឹង​លេច​ចេញ​ជា​​រូប​រាង​ផ្សេងៗ​ទៀត​។

​ព្រឹត្តិ​ការណ៍​អ៊ីន​ធឺណិត​បើក​ទូលាយ​ឆ្នាំ​២០១៩
​ព្រឹត្តិ​ការណ៍​អ៊ីន​ធឺណិត​បើក​ទូលាយ​ឆ្នាំ​២០១៩ FB: Open Cyber Talk