បទយកការណ៍

អ្នក​​ផលិត​ស្ករ​​ត្នោត​ខេត្ត​​កំពង់​​ស្ពឺ៖ អាកាស​ធាតុ​​ក្តៅ​​ខ្លាំង​ ការ​​ផលិត​​ស្ករ​​ត្នោត​​មិន​​គ្រប់​​តាម​​តម្រូវ​​ការ​

ចុះផ្សាយ​នៅ​ថ្ងៃ៖

ប្រជា​កសិករ ដែល​ជា​អ្នកផលិត​ស្ករ​ត្នោត​ក្នុង​ខេត្ត​កំពង់​ស្ពឺ បាន​អះអាង​ថា​ការ​ផលិត​ស្ករ​ត្នោត​កំពុង​ជួប​នឹង​ការ​លំបាក​ ដោយ​សារ​បញ្ហា​អាកាស​ធាតុ​។ ចំណែក​ប្រធាន​សមាគម​លើក​កម្ពស់​ស្ករ​ត្នោត​ខេត្ត​កំពង់​ស្ពឺ ក៏​បាន​បញ្ជាក់​ថា​ ការ​ផលិត​ស្ករ​ត្នោត​នឹង​មិន​គ្រប់​តាម​តម្រូវ​ការ​ទីផ្សា​រទេ ដោយ​សារ​តែ​អាកាស​ធាតុ​ក្តៅ​ពេក​។  

សកម្មភាព​សំងួត​ស្ករ​ត្នោត​របស់​អ្នក​​ខេត្ត​កំពង់ស្ពឺ
សកម្មភាព​សំងួត​ស្ករ​ត្នោត​របស់​អ្នក​​ខេត្ត​កំពង់ស្ពឺ RFI-PHEARAK