កម្មករ​រោចក្រ​ថា​ពួក​គាត់​ត្រូវ​ការ​ប្រាក់​ឈ្នួល​ទាប​បំផុត​១៧០​ដុល្លារក្នុងមួយខែ​ សម្រាប់​ឆ្នាំ​២០១៨

ក្រសួងការងារនិងបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈបានប្រកាសផ្សព្វផ្សាយពីប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមាថ្មីសម្រាប់កម្មករ
ក្រសួងការងារនិងបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈបានប្រកាសផ្សព្វផ្សាយពីប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមាថ្មីសម្រាប់កម្មករ ©​ លី​ ម៉េងហួរ

ខណៈ​ដែល​ការចរចា ឬការ​កំណត់​ប្រាក់​ឈ្នួល​អប្បបរមារបស់​កម្មករ​រោង​ចក្រ​បាន​ចាប់​ផ្តើម​នៅ​ក្នុង​ខែ​កក្កដា​នេះ កម្មករ​នៅ​រោង​ចក្រ​មួយ​ ​ជាយ​ក្រុង​ភ្នំពេញ​បាន​លើក​ឡើង​ពី​តម្រូវ​ការ​ប្រាក់​ឈ្នួល​អប្បបរមា​សម្រាប់​ឆ្នាំ​២០១៨​ខាង​មុខ​នេះ​។ ពួក​គាត់​ខ្លះ​លើក​ឡើង​ថា​គាត់​ត្រូវ​ការ​ប្រាក់​ឈ្នួល​យ៉ាង​តិច​១៧០​ដុល្លារ​ក្នុង​មួយ​ខែ​។ ពួក​គាត់​បញ្ជាក់ថា​ប្រាក់​ខែ​បច្ចុប្បន្ន​នេះ មិន​គ្រប់​គ្រាន់​ទេ​សម្រាប់​ពួក​គាត់​។