បទយកការណ៍

តម្បាញ​កោះ​ឧកញ៉ាតី ពិបាក​រស់​បើ​គ្មាន​ទេសចរ

សំឡេង ០៩:០២
ទេសចរ​បរទេសកំពុង​ឈរ​ការ​ត្បាញ​របស់​អ្នក​កោះ​ឧកញ៉ាតី
ទេសចរ​បរទេសកំពុង​ឈរ​ការ​ត្បាញ​របស់​អ្នក​កោះ​ឧកញ៉ាតី RFI

នៅពេល​ដែល​មក​ដល់​កោះ​ឧកញ៉ាតី គេ​ប្រាកដ​ជា​មិន​ភ្លេច​ទេ​ តម្បាញ ផាមួង ក្រមា នៅ​លើ​កោះ​នេះ​។ បច្ចុប្បន្ន​នេះ​តម្បាញ​នៅ​លើ​កោះ ត្រូវ​បាន​រៀប​ចំ​ជា​សហគមន៍ ដែល​អាច​រក​ចំណូល​ជួយ​ផ្គត់ផ្គង់​ជីវភាព​ប្រជា​ពលរដ្ឋ ក្រៅពី​ការងារ​កសិកម្ម​។ តំណាង​សហគមន៍​តម្បាញ​​អះអាង​ថា តម្បាញ​នៅ​លើ​កោះ​នេះ​អាច​រស់​បាន​ដោយ​សារ​តែ​ទេសចរ។