បទយកការណ៍

"ពិព័រណ៍​កាហ្វេ" តាំង​​បង្ហាញ​​របស់​​ប្រើប្រាស់​​ក្នុង​​សម័យ​​សង្គម​​រាស្ត្រ​និយម​​ឲ្យ​​យុវជន​​ស្គាល់​

សំឡេង ០៨:២៩
វត្ថុ​ផ្សេង​ៗ​ស្ថិត​ក្នុង​ហាង​ពិព័រណ៍​កាហ្វេ
វត្ថុ​ផ្សេង​ៗ​ស្ថិត​ក្នុង​ហាង​ពិព័រណ៍​កាហ្វេ RFI

ពិព័រណ៍​កាហ្វេ គឺ​ជា​ហាង​កាហ្វេ​មួយ​ស្ថិត​នៅ​ខាង​ត្បូង​វត្ត​ស្វាយ​ដង្គំ​រាជធានី​ភ្នំពេញ ដែល​មាន​ដាក់​តាំង​បង្ហាញ​នូវ​របស់​ប្រើប្រាស់​ពី​មុន​សម័យ​សង្គម​រាស្ត្រ​និយម ក្នុង​សម័យ​សង្គម​រាស្ត្រ​និយម និង​សម័យ​ក្រោយ​មក​ទៀត ដើម្បី​ឲ្យ​សាធារណជន​បាន​ទស្សនា។ ភ្ញៀវ​ដែល​បាន​ចូល​មក​ក្នុង​ហាង​កាហ្វេ​នេះ​អះអាង​ថា ការ​តាំង​បង្ហាញ​បែប​នេះ ពិត​ជា​ចាំបាច់​ណាស់​សម្រាប់​ឲ្យ​យុវជន​សម័យ​ថ្មី​នេះ បាន​ស្គាល់ បាន​ដឹង។