បទយកការណ៍

​យុទ្ធនាការ​ឃោសនា​បោះឆ្នោត៖ គណបក្ស​ពន្លឺថ្មី​នឹង​យក​ក្បួន​ត្រៃវេទ​ជា​គ្រឹះ​សម្រាប់​ដឹក​នាំ​រដ្ឋាភិបាល

ចុះផ្សាយ​នៅ​ថ្ងៃ៖

នៅថ្ងៃទី៨ នៃ​យុទ្ធនាការ​ឃោសនា​បោះ​ឆ្នោត​ជ្រើស​តាំង​តំណាង​រាស្ត្រ​នីតិកាល​ទី៦​នេះ​ វិទ្យុ​បារាំង​អន្តរជាតិ​បាន​រៀបចំ​បទ​យកការណ៍​មួយ​ពី​គណបក្ស​ពន្លឺថ្មី​ជូន​លោក​អ្នក​ស្តាប់​។ គណបក្ស​ពន្លឺថ្មី​បាន​អះអាង​ថាគណបក្ស​នេះ​នឹង​យក​ក្បួន​ត្រៃវេទ​ធ្វើ​ជា​គ្រឹះ​សម្រាប់​បង្ហាញ​ផ្លូវ​ដល់​ថ្នាក់​ដឹក​នាំ​ក្នុង​ការ​អភិវឌ្ឍ​ប្រទេស ប្រសិន​បើ​គណបក្ស​ឈ្នះ​ឆ្នោត​។

ទីស្នាក់​ការ​គណបក្ស​ពន្លឺថ្មី​ក្នុង​រាជធានី​ភ្នំពេញ ​
ទីស្នាក់​ការ​គណបក្ស​ពន្លឺថ្មី​ក្នុង​រាជធានី​ភ្នំពេញ ​ RFI-PHEARAK
មើលវគ្គផ្សេងទៀត