បទយកការណ៍

សហគមន៍​ស្មសាន​មិន​ទទួល​យក​ការ​ផ្តល់​ជូន​កន្លែង​រស់​នៅ​ថ្មី​ពី​សាលា​ក្រុង

ចុះផ្សាយ​នៅ​ថ្ងៃ៖

ប្រជាពលរដ្ឋ​ក្នុង​សហគមន៍​ស្មសាន​ក្នុង​ខណ្ឌ​ច្បារអំពៅ បន្ត​រស់​នៅ​ជា​មួយ​ផ្នូរ​ខ្មោច បន្ទាប់​ពី​បដិសេធ​សំណើ​របស់​សាលា​ក្រុង​ភ្នំពេញ ដែល​ចង់​ឲ្យ​ពួក​គាត់​រស់​នៅ​កន្លែង​ថ្មី​។ ​បន្ត​រស់​នៅ​ទី​ស្មសាន​នេះ ពួក​គាត់​ចង់​ឲ្យ​អាជ្ញាធរ​មូល​ដ្ឋាន​ជួយ​សម្រួល​បញ្ហា​ សំរាម និង​រៀបចំ​ប្រព័ន្ធ​លូ ខណៈ​នេះ​គឺ​ជា​បញ្ហា​ប្រឈម​ក្នុង​ជីវិភាព​រស់​នៅ​ប្រចាំ​ថ្ងៃ​របស់​ពួក​គាត់​។

ប្រជាពលរដ្ឋ​​ក្នុង​​សហគមន៍​​ស្មសាន​កំពុង​​សាង​​សង់​​ផ្ទះ​​លើ​​ផ្នូរ​​ខ្មោច​​
ប្រជាពលរដ្ឋ​​ក្នុង​​សហគមន៍​​ស្មសាន​កំពុង​​សាង​​សង់​​ផ្ទះ​​លើ​​ផ្នូរ​​ខ្មោច​​ RFI