បទយកការណ៍

អតីត​អ្នក​រស់​នៅ​ប៊ូឌីញ​រស់​នៅ​កន្លែង​ថ្មី តែ​នឹក​កន្លែង​ចាស់

ចុះផ្សាយ​នៅ​ថ្ងៃ៖

រហូត​មក​ដល់​ពេល​នេះ​មាន​រយៈពេល​ជិត​កន្លះ​ឆ្នាំ​ទៅ​ហើយ ដែល​ប្រជាពលរដ្ឋ​រស់​នៅ​អគារ​ ប៊ូឌីញ​បាន​ចាក​ចេញ​ពី​អគារ​ចំណាស់​នេះ ដើម្បី​ឲ្យ​ក្រុមហ៊ុន​វិនិយោគ​ជប៉ុន​សាង​សង់​អគារ​ពាណិជ្ជកម្ម​ថ្មី។ ប្រជាពលរដ្ឋ​ដែល​ជា​អតីត​អ្នក​រស់​នៅ​ទី​នោះ​ ​នៅ​តែ​បង្ហាញ​ការ​នឹករឮកកន្លែង​ចាស់ ​ដែល​ពួក​គាត់​ធ្លាប់​រស់​នៅ​ជា​យូរ​មក​ហើយ​នោះ​។ ខ្លះ​ទៀត​អះអាង​ថា​បន្ទាប់​ពី​ចាក​ចេញ​ពី​អគារ​ប៊ូឌីញ ពួក​គាត់​បាត់​បង់​អ្នក​ជិត​ខាង​ និង​បាត់​បង់ចំណូល​។

បញ្ហា​អភិវឌ្ឍន៍​នៅ​អគារ​ប៊ូឌីញ ​ត្រូវ​បាន​ដោះស្រាយ​បញ្ចប់ ​មុន​ពេល​វាយ​កម្ទេច​នៅ​ថ្ងៃទី ​១៧ ​កក្កដា ​ឆ្នាំ ​២០១៧​។​
បញ្ហា​អភិវឌ្ឍន៍​នៅ​អគារ​ប៊ូឌីញ ​ត្រូវ​បាន​ដោះស្រាយ​បញ្ចប់ ​មុន​ពេល​វាយ​កម្ទេច​នៅ​ថ្ងៃទី ​១៧ ​កក្កដា ​ឆ្នាំ ​២០១៧​។​ @facebook