តើអ្នកបង្កើត​មុខជំនួញថ្មី​អាច​ទៅ​ខ្ចីលុយ​ពី​ធនាគារ​មករកស៊ី​បាន​ដែរឬទេ?

សំឡេង
លោក​សុខ ចន្ថា មន្រ្តីជំនាញ​ខាង​ធនាគារ​
លោក​សុខ ចន្ថា មន្រ្តីជំនាញ​ខាង​ធនាគារ​ ©រក្សាសិទ្ធិ

ការសិក្សា​​ទីផ្សារ និង​ការ​រៀបចំផែនការ​អាជីវកម្ម គឺ​ជា​គន្លឹះ​នៃ​ជោគជ័យ​ក្នុងការ​ធ្វើ​ជំនួញ។ ក៏ប៉ុន្តែ កត្តា​ដ៏សំខាន់​មួយ​ទៀត គឺ​ដើមទុន។នៅ​ក្នុង​បណ្តា​ប្រទេស​ ដែល​មាន​សេដ្ឋកិច្ច​ជឿនលឿន ដើមទុន​ក្នុងការ​ការ​បង្កើត​មុខជំនួញ​ភាគ​ច្រើន​បាន​មក​ពី​ប្រាក់​កម្ចី​ ធនាគារ។ ជាទូទៅ នៅ​ក្នុង​ប្រទេស​ទាំងនេះ ឲ្យ​តែ​អ្នកណា​ម្នាក់​មាន​គំនិត​ល្អ មានផែនការ​អាជីវកម្ម​ត្រឹមត្រូវ ទីផ្សារ​មាន​សក្តានុពល ធនាគារ​មិន​ខ្លាច​នឹង​ផ្តល់​ឥណទាន​ ដើម្បី​យក​ទៅបើក​មុខជំនួញនេះ​ទេ។ ចុះ​នៅ​ក្នុង​ប្រទេសកម្ពុជាវិញ?ខ្ញុំបាន​ស្វះស្វែង​រក​ការពន្យល់​ពីសំណាក់ ​លោក សុខ ចន្ថា ជា​មន្រ្តីធនាគារ​ឯកជន មានបទពិសោធ​ន៍​ជាច្រើន​ឆ្នាំ​ នៅ​កម្ពុជា។