ការប្រគុំ​តន្រ្តី​នៅ​ចំកណ្តាល​ប្រាសាទ​អង្គរវត្ត​ទទួលបាន​ការ​ចាប់អារម្មណ៍​ខ្លាំង​ពី​អ្នក​ចូលរួម​ទស្សនា​គ្រប់​ជាតិសាសន៍

សំឡេង ១០:០៣
ការ​ប្រគុំតន្ត្រី Fondamentus ព្រឹត្តិការណ៏​ក្តី​សុបិន្ត ឆ្នាំ ២០១៣ ដែល​មាន​ឈ្មោះ​ថា Le Khlorous Concert បាន​បញ្ចប់ការ​សម្តែង​យប់​ទី១​ ប្រកបដោយ​ភាព​ជោគជ័យ​។
ការ​ប្រគុំតន្ត្រី Fondamentus ព្រឹត្តិការណ៏​ក្តី​សុបិន្ត ឆ្នាំ ២០១៣ ដែល​មាន​ឈ្មោះ​ថា Le Khlorous Concert បាន​បញ្ចប់ការ​សម្តែង​យប់​ទី១​ ប្រកបដោយ​ភាព​ជោគជ័យ​។

ការ​ប្រគុំតន្ត្រី Fondamentus ព្រឹត្តិការណ៍​ក្តី​សុបិន្ត ឆ្នាំ ២០១៣ ដែល​មាន​ឈ្មោះ​ថា Le Khlorous Concert បាន​បញ្ចប់ការ​សម្តែង​យប់​ទី១​ ប្រកបដោយ​ភាព​ជោគជ័យ​។ ជោគជ័យ​ ព្រោះ​ថា អ្នក​ចូលរួម​ទស្សនាគ្រប់​គ្នា មាន​ទឹក​មុខ​ញញឹម​រីករាយ និង​សាទរ​ចំពោះការ​សម្តែង​របៀប​សហសម័យដែល​មាន​ការ​បញ្ចូល​រវាង​របាំបុរាណ​ខ្មែរ ជាមួយ​ដូរតន្ត្រី​របស់​ ក្រុម​តន្ត្រីករ​បារាំង ​ និងមីយ៉ាន់ម៉ា។ សម្រាប់​អ្នក​ទស្សនា​គ្រប់​ជាតិសាសន៍ បាន​បញ្ចេញ​ចំណាប់​អារម្មណ៍​ថា ការសម្តែង​នេះ គឺ​ថ្មី​ និងប្លែក ហើយ​​សិល្បករ និង​តន្ត្រីករ សុទ្ធតែ​អាចសម្តែង​បាន​យ៉ាង​ល្អ។