វេទិកា​ដើម​បណ្តឹង​រដ្ឋប្បវេណី​ថ្នាក់​តំបន់ នៅ​ខេត្ត​កំពង់ឆ្នាំង

សំឡេង ០៨:០៨
វេទិកា​​របស់​សាលាក្តី ខ្មែរក្រហម​នៅខេត្ត​កំពង់ឆ្នាំ
វេទិកា​​របស់​សាលាក្តី ខ្មែរក្រហម​នៅខេត្ត​កំពង់ឆ្នាំ © ចាន់ លីដា

នៅថ្ងៃ​ទី៥-៦ ខែ​មេសា​ខាងមុខ តុលាការ​ខ្មែរក្រហម​នឹង​រៀបចំ​កិច្ចប្រជុំ​ផ្ទៃក្នុង​មួយ​ដើម្បី​កំណត់​ កាលបរិច្ឆេទ​ពិតប្រាកដ​នៃ​ការកាត់ទោស​អតីត​មេដឹកនាំ​ខ្មែរក្រហម​ ទាំង​បួន​រូបក្នុង​សំណុំរឿង​០០២។ ជាមួយគ្នា​នេះ​ដែរ ដើម្បី​ផ្តល់​ព័ត៌មាន​ថ្មីៗ​ពី​ការវិវឌ្ឍន៍​របស់​សាលាក្តី​ដល់​ជនរងគ្រោះ​ ក្នុង​របប​ខ្មែរក្រហម​ អង្គភាព​ជនរងគ្រោះ​ រួម​ជាមួយ​អង្គជំនុំ​ជម្រះ​វិសាមញ្ញ​ក្នុង​តុលាការ​កម្ពុជា​ បានរៀបចំ​វេទិកា​ថ្នាក់​តំបន់​លើកទី៨​នៃ​ដើមបណ្តឹង​រដ្ឋប្បវេណី​ក្នុង​ សំណុំរឿង​០០២ នៅក្នុង​ខេត្ត​កំពង់ឆ្នាំង។