លោក​ស្រី ​សុភ័ក្ត្រ៖ គម្លាត​​រវាង​​អ្នក​​កាសែត​​ពលរដ្ឋ​ និង​​អ្នក​កាសែត​​អាជីព​​នឹង​​រួម​​តូច​​ដោយ​សារ​​បណ្ដាញ​

សំឡេង ១៣:១៤
លោកស្រី សុភ័ក្ត្រ មន្ដ្រីទំនាក់ទំនងនៃមជ្ឈមណ្ឌលអប់រំច្បាប់សម្រាប់សហគមន៍។
លោកស្រី សុភ័ក្ត្រ មន្ដ្រីទំនាក់ទំនងនៃមជ្ឈមណ្ឌលអប់រំច្បាប់សម្រាប់សហគមន៍។ RFI

ភ្ញៀវ​ប្រចាំថ្ងៃ​របស់​វិទ្យុ​បារាំង​អន្ដរជាតិ​នៅ​ថ្ងៃ​អង្គារ​នេះ គឺ​លោកស្រី សុភ័ក្ត្រ មន្ដ្រី​ទំនាក់ទំនង​នៃ​មជ្ឈមណ្ឌល​អប់រំ​ច្បាប់​សម្រាប់​សហគមន៍។ នៅ​ថ្ងៃ​ពុធ​ស្អែក​នេះ មជ្ឈមណ្ឌល​អប់រំ​ច្បាប់​សម្រាប់​សហគមន៍ រួមជាមួយ​មជ្ឈមណ្ឌល​កម្ពុជា ដើម្បី​ប្រព័ន្ធ​ផ្សព្វផ្សាយ​ឯករាជ្យ នឹង​រៀបចំ​សិក្ខាសាលា​មួយ ដើម្បី​បង្កើត​បណ្ដាញ​អ្នកកាសែត​ពលរដ្ឋ​នៅ​កម្ពុជា។ លោកស្រី សុភ័ក្ត្រ​ឲ្យ​ដឹងថា បណ្ដាញ​នេះ នឹងធ្វើ​ឲ្យ​គម្លាត​វាង​អ្នកកាសែត​ពលរដ្ឋ និង​អ្នកកាសែត​អាជីព រួម​តូច​ជាង​មុន។ តទៅ​នេះ​ជា​បទ​សម្ភាស​រវាង​អ៊ឹម រចនា និង​លោកស្រី សុភ័ក្ត្រ។