អានតួអត្ថបទ
ការផ្សាយប្រចាំថ្ងៃ

ការ​ផ្សាយ​ប្រចំា​ថ្ងៃ សុក្រ​ ទី២២ តុលា​ ២០១០ (៦០នាទី)

សំឡេង ១:០០:០០
ដោយ៖ នុយ ប៊ែរណាដែត
៦១ នាទី

រកមិនឃើញអត្ថបទដែលស្វែងរកទេ

មិនមាន​អត្ថបទ​ដែលអ្នកព្យាយាមចូលមើលទេ