ការផ្សាយប្រចាំថ្ងៃ

ព័ត៌មាន​​​​​​​ពេល​ព្រឹក ​​​​​​ថ្ងៃ​​​អង្គារទី ១៨ មិថុនា ២០១៣ (ម៉ោង៧ ដល់​ ៨ព្រឹក)

សំឡេង ១:០០:០០