រឿង​កោះពេជ្រ​របស់​ដាវី ជូ​នឹង​ដាក់​បញ្ចាំង​នៅ​រោងកុន​ប្រទេស​បារាំង ចាប់ពី​ថ្ងៃ​ទី ២៨​ធ្នូ

សំឡេង ១០:១៨
ខ្សែភាពយន្ត​របស់​ដាវី ជូ រឿង​ កោះពេជ្រ ដាក់ផ្សាយ​នៅ​ក្នុង​មេត្រូក្នុង​ទីក្រុង​ប៉ារីស
ខ្សែភាពយន្ត​របស់​ដាវី ជូ រឿង​ កោះពេជ្រ ដាក់ផ្សាយ​នៅ​ក្នុង​មេត្រូក្នុង​ទីក្រុង​ប៉ារីស ©chheang bopha

តើគេ​អាច​ធ្វើកុន ដែល​និយាយ​ពី​កម្ពុជា ដោយ​មិនចាំបាច់​លើក​និយាយ​ពី​បញ្ហា​ខ្មែរក្រហម​បាន​ដែរឬទេ? នេះ​ជាសំណួរ​ដែល​គេលឺ​ចោទសួរ​ពីសំណាក់​ទស្សនិកជន នៅក្នុង​វគ្គ​សំណេះសំណាល​ជាមួយ​សមិទ្ធិករ ដាវី ជូ នៅក្រោយ​ការចាក់បញ្ចាំង​កុន កោះពេជ្រ នៅទីក្រុង​ប៉ារីស។ ឈាង បុប្ផា បាន​ជួប​សម្ភាសន៍ ទស្សនិកជន មិនថា ខ្មែរ ឬ​បារាំង ដែល​បាន​ទៅ​មើល​រឿងកោះពេជ្រ​របស់​ដាវី ជូ។