បទយកការណ៍

ក្រុមហ៊ុន​ទេសចរណ៍​ខ្មែរ​នៅ​ប្រទេស​បារាំង

សំឡេង ០៨:៣៤
ក្រុមហ៊ុន​ទេសចរណ៍​របស់​ម៉ឹង រដ្ឋា​
ក្រុមហ៊ុន​ទេសចរណ៍​របស់​ម៉ឹង រដ្ឋា​ ©Rotha

Paris travel ជាក្រុមហ៊ុន​ទេសចរណ៍​​ដែល​ជំនាញ​ខាង​លក់​សំបុត្រ​យន្តហោះ​ឲ្យ​ប្រជាជន​ខ្មែរ​ ដែលរស់នៅក្នុង​ស្រុកបារាំង។ បង្កើតឡើង​តាំង​ពី​ឆ្នាំ​១៩៩៨ ក្រុមហ៊ុន​នេះ​បាន​លក់​សំបុត្រ និង​ជួយ​រត់ការ​ឲ្យ​ប្រជាជន​ខ្មែរ​ជាច្រើននាក់ បាន​ត្រលប់​ទៅ​ជាន់ដីកំណើត​វិញ។ នៅ​ឆ្នាំ ២០១៥​ក្រុមហ៊ុន​បានប្តូរ​ថៅកែ និង​ឈ្មោះ​មក​ជា​ សុវណ្ណVoyage វិញ។ លោក​ម៉ឹង រដ្ឋា​ដែល​ជាម្ចាស់​Galerie ផ្ទាំងគំនូរ​មួយ​ក្នុង​ខេត្ត​បាត់ដំបង​​ជាម្ចាស់ថ្មី​របស់​ក្រុមហ៊ុន​លក់​សំបុត្រ​យន្តហោះ​មួយនេះ។ ឈាង បុប្ផា​បានទៅ​ធ្វើ​បទយកការណ៍​ផ្ទាល់​នៅ​ទីភ្នាក់ងារ​ទេសចរណ៍​សុវណ្ណ។