លោកសេង សុភាព៖ Niptictជាវិទ្យាស្ថាន​ដំបូងគេ​នៅកម្ពុជា​ដែល​បង្រៀន​ឲ្យ​ចេះ​ធ្វើ​ជំនួញ​តាម​អ៊ីនធ័រនែត​

សំឡេង ១៣:៤៥
បណ្ឌិត សេង សុភាព​ប្រធាន​វិទ្យាស្ថាន​ប្រេសនីយ៍​ទូរគមនាគមន៍ និង​បច្ចេកវិទ្យា​ICT ហៅកាត់ថា Niptict
បណ្ឌិត សេង សុភាព​ប្រធាន​វិទ្យាស្ថាន​ប្រេសនីយ៍​ទូរគមនាគមន៍ និង​បច្ចេកវិទ្យា​ICT ហៅកាត់ថា Niptict ©

កម្ពុជា​កំពុង​ស្វែងរក​ដក​បទពិសោធន៍ ​ពី​មជ្ឈមណ្ឌល​ព័ត៌មានវិទ្យា​នៅ​អឺរ៉ុប។ លោក​បណ្ឌិត​សេង សុភាព ប្រធាន​វិទ្យាសា្ថន​ប្រេសនីយ៍​ទូរគមនាគមន៍ និង​បច្ចេកវិទ្យា​ICT ហៅកាត់​ថា Niptict ជាសមាជិក​ម្នាក់​នៃ​គណៈប្រតិភូ​កម្ពុជា ដែល​បាន​ដំណើរទស្សនកិច្ច​ទៅ​ប្រទេស​បេឡារុស្ស៊ី និង​បារាំង។ នៅប្រទេស​បារាំង ឈាង បុប្ផា បានឆ្លៀតសំភាសន៍​លោកសេង សុភាព​ដើម្បី​ស្វែងយល់​ពី​ការបណ្តុះបណ្តាល​ផ្នែក​ទូរគមនាគមន៍ និង​ព័ត៌មានវិទ្យា​នៅ​កម្ពុជា។