បទយកការណ៍

រូបថត​របស់​ជនជាតិ​ខ្មែរ នៅក្នុង​ពិព័រណ៌​រូបថត Saint Germain ក្នុង​ក្រុង​ប៉ារីស

សំឡេង ០៩:១០
អ្នកថតរូប​គីម ហាក់​នៅ​វិចិត្រសាល​ក្នុង​ក្រុង​ប៉ារីស នៅថ្ងៃទី ៣​វិច្ឆិកា ២០១៧
អ្នកថតរូប​គីម ហាក់​នៅ​វិចិត្រសាល​ក្នុង​ក្រុង​ប៉ារីស នៅថ្ងៃទី ៣​វិច្ឆិកា ២០១៧ ©Heng Oudom

នៅក្រុង​ប៉ារីស រូបថត​របស់​គីម ហាក់ ដែល​និយាយ​ពី​ការនៅរស់ ត្រូវ​បាន​ដាក់តាំង​បង្ហាញ នៅក្នុង​សប្តាហ៍​រូបថត​ប៉ារីស ដែល​ជា​ព្រឹត្តិការណ៍ តាំង​លក់ និង​ទិញ រូបថត ដ៏​សំខាន់ មួយ នៅក្នុង​ពិភពលោក។ តាំង​ពី​ថ្ងៃទី ២​វិច្ឆិកា (ដល់​ថ្ងៃទី​១៩​វិច្ឆិកា) ទាំង​ជនជាតិ​ខ្មែរ​នៅ​បារាំង និង​ជនបរទេស បាន​ចូល​មើល​រួចហើយ រូបថត​របស់​គីម ហាក់​ដែល​លើក​តាំង​បង្ហាញ ក្នុង​វិចិត្រសាល Galerie Zlotowski នៅ​សង្កាត់ Saint Germain ដែល​ស្ថិតនៅ កណ្តាល​ក្រុង​ប៉ារីស។