បទយកការណ៍

ទិវាវប្បធម៌ខ្មែរ​នៅប្រទេស​បារាំង

ចុះផ្សាយ​នៅ​ថ្ងៃ៖

ឃ្លាតតែកាយ ប៉ុន្តែ មិនណាយចិត្ត។ ប្រជាជន​ខ្មែរ​ដែល​បាន​ភៀសខ្លួន​ទៅរស់​នៅ​ស្រុក​បារាំង នៅតែ​ព្យាយាម​រក្សា​វប្បធម៌ ប្រពៃណី​ដើមកំណើត​របស់ខ្លួន។ កាលពី​ថ្ងៃ​សៅរ៍​សប្តាហ៍មុន ប្រជាជន​ខ្មែរ​មក​ពី​សមាគម​ចំនួន​១០ បាន​រួបរួមគ្នា បង្កើត​ទិវា​វប្បធម៌​ខ្មែរ​ ​ជា​លើកទី១ នៅ ឃុំ ប៊ូស៊ី សាំង​ហ្សក ដែល​ស្ថិតនៅ​ចម្ងាយ​៣១​គីឡូម៉ែត្រ​ពីក្រុង​ប៉ារីស។

ថ្ងៃទិវាវប្បធម៌ខ្មែរ​នៅថ្ងៃទី ៧​កក្កដា ២០១៨ នៅទីក្រុង​
ថ្ងៃទិវាវប្បធម៌ខ្មែរ​នៅថ្ងៃទី ៧​កក្កដា ២០១៨ នៅទីក្រុង​ ©Chheang Bopha