បទយកការណ៍

បបរបម្រុង​របស់​កញ្ញា នី វួចនា

សំឡេង ០៨:០៣
កញ្ញានី វួចនា ស្ថាបនិក​នាទី (ពាក់អាវ​ខៀវ)
កញ្ញានី វួចនា ស្ថាបនិក​នាទី (ពាក់អាវ​ខៀវ) ©Neaty Team

តើអ្នកត្រៀមខ្លួនដើម្បីភ្លក់បបរ បម្រុងហើយឬនៅ? ជាមួយនឹង​គម្រោងដែល​មានឈ្មោះ​ថា នាទី បបរបម្រុង កញ្ញា នី វួចនា វិស្វករជំនាញខាងគីមី និងចំណីអាហារ​នៅវិទ្យាស្ថាន​បច្ចេកវិទ្យាកម្ពុជា កំពុងដុតដៃ ដុតជើង ដើម្បី កែច្នៃផលិតឲ្យចេញជាបបរបម្រុង មួយ ដែលល្អសម្រាប់​សុខភាព និង​ដែល​គេ​ត្រូវការ​ចំអិន ក្នុង​រយៈពេល​ដ៏​ខ្លី បំផុត។ ដើម្បី សម្រេច​គម្រោងការ​របស់ខ្លួន កញ្ញា វួចនា​បាន​ទៅ​ទទួល​ការបណ្តុះបណ្តាល​វគ្គខ្លី នៅ​សាលា​វិស្វកម្ម​នៅ ប្រទេស​បារាំង។ តើ​បបរបម្រុង​មាន​រូបរាង និង​រសជាតិ​យ៉ាងណា?