អានតួអត្ថបទ
នាទី​ខ្ញុំ​និយាយ​ពីរ​ភាសា (Chronique bilingue)

ការប្រើប្រាស់​បណ្តាញ​សង្គម​ក្នុង​គោលដៅ​គរុកោសល្យ​នៅ​សាកលវិទ្យាល័យ​ម៉ុងរ៉េអាល់

សំឡេង ០៧:៣២
លោក ហ៊ែល សម្បត្តិ បណ្ឌិតច្បាប់​ពី​សកលវិទ្យាល័យ​ម៉ុងរ៉េអាល់ (កាណាដា)
លោក ហ៊ែល សម្បត្តិ បណ្ឌិតច្បាប់​ពី​សកលវិទ្យាល័យ​ម៉ុងរ៉េអាល់ (កាណាដា) RFI/Sambath
ដោយ៖ ហ៊ែល សម្បត្តិ
៤១ នាទី

នាទី​ខ្ញុំនិយាយ​ពីរភាសា​របស់​យើង ​នៅ​សប្តាហ៍នេះ ​លោក​ហ៊ែល សម្បត្តិ ​សូមលើកឡើង​​នូវប្រធានបទ​ថ្មីមួយទៀត​ ​មកធ្វើ​អត្ថាធិប្បាយ​ជូន​លោកអ្នកស្តាប់ ​គឺ​ស្តីអំពី៖ ​ការប្រើប្រាស់​​បណ្តាញសង្គម​​ក្នុង​គោល​ដៅ​គរុកោសល្យ ​នៅសាកលវិទ្យាល័យ​ម៉ុងរ៉េអាល់​ ប្រទេស​កាណាដា។

ផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម

ទន្ទឹមនឹង ការសិក្សាស្រាវជ្រាវ​ជាច្រើន​បានជម្រុញ​ការប្រើប្រាស់​បណ្តាញ​សង្គមនៅក្នុង​វិស័យ​អប់រំ ចាប់ ពីបឋមសិក្សា​ដល់កម្រិត​ឧត្តម​សិក្សានៅសាកលវិទ្យាល័យ​ម៉ុងរ៉េអាល់​ប្រទេស​កាណាដាគេ​សង្កេត​ឃើញ​មាន​សាស្រ្តាចារ្យ​កាន់តែ​ច្រើន មានទំនោរ​ក្នុងការប្រើប្រាស់​បណ្តាញសង្គម​ក្នុងគោលដៅ​គរុកោសល្យ ដើម្បី​សម្រួល និងលើកទឹកចិត្ត​ក្នុងការសិក្សា​រៀនសូត្រ​របស់​និស្សិតពិសេស​នៅក្នុង​មហាវិទ្យាល័យ​វេជ្ជសាស្រ្ត។

Quels sont les enjeux, les risques et les avantages de cette pratique pédagogique émergente ? Ce sont ces questions auxquelles s’intéresse, depuis près de deux ans, la professeure Rhoda Weiss-Lambrou.

លោកស្រី Weiss-Lambrou ជាសាស្ត្រាចារ្យ និងក៏ជា​អ្នកទទួល​បន្ទុកខាង​សមាហរណកម្ម​បណ្តាញសង្គម​ក្នុង​ការបង្រៀន (Responsable de l’intégration des médias sociaux en enseignement) នៃមជ្ឈមណ្ឌល​គរុកោសល្យ​អនុវត្តន៍​ខាងវិទ្យាសាស្រ្ត​សុខាភិបាល​នៃ​មហាវិទ្យាល័យវេជ្ជសាស្រ្តនៅឯ​សាកលវិទ្យាល័យ​ម៉ុងរ៉េអាល់ (Centre de pédagogie appliquée en sciences de la santé de la Faculté de médecine de l'UdeM.)។

A titre de responsable, elle a pour mission d’accompagner la faculté dans sa réflexion quant aux stratégies d'intégration des médias sociaux dans les différents programmes d'études.

លោកស្រី​សាស្ត្រាចារ្យ​បានមាន​ប្រសាសន៍​ថា៖ វេជ្ជបណ្ឌិត​និងអ្នកជំនាញ​វិជ្ជាជីវៈ​ខាង​សុខភាពមាន​ទំនោរ​ក្នុងការ​ប្រើប្រាស់​បណ្តាញ​សង្គម​កាន់តែ​ច្រើន​ឡើងៗ​ សម្រាប់​ទំនាក់ទំនង​រវាងគ្នា​ ផ្តោះប្តូរ​គ្នា​នូវ ពត៌មាន​ស្តីពី​បទពិសោធន៍​វេជ្ជសាស្រ្ត ដើម្បីជួយ​ដល់​អ្នកជំងឺ ក៏ដូចជា​សម្រាប់​ទំនាក់ទំនង​ដោយ​ផ្ទាល់ជាមួយ​អ្នកជំងឺ​ដើម្បី​តាមដាន​ឲ្យបាន​ដិតដល់​ពីសុខភាព​របស់​ពួកគេ។

Ce constat, Mme Weiss-Lambrou le tire d'un important sondage mené l'an dernier auprès de 565 professeurs et 1508 étudiants de la Faculté de médecine afin de mesurer l'ampleur du recours aux médias sociaux et de connaître leur perception quant à ces modes de communication en contexte d'enseignement.

លទ្ធផលនៃការស្ទង់មតិនេះ​ត្រូវបានគណៈកម្មាធិការ​ទទួលបន្ទុក​បណ្តាញ​សង្គម​ដែល​លោកស្រី​ជាអ្នក ដឹកនាំ​ផ្ទាល់ប្រើប្រាស់​ជាមូលដ្ឋាន​ក្នុងការរៀបចំ​ផែនការ​យុទ្ធសាស្រ្ត ដើម្បី​បញ្ជូល​ការប្រើប្រាស់​បណ្តាញ​សង្គម​ក្នុងក្របខណ្ឌនៃការបង្រៀននៅ​មហាវិទ្យាល័យ​សុខាភិបាល។

Selon le sondage, les étudiants sont très enclins à utiliser des médias sociaux à des fins scolaires, que ce soit pour partager du contenu ou pour collaborer avec d'autres étudiants (plus de 90 % dans les deux cas).

ប៉ុន្តែ​ចំណោមពួកគេ​ទាំងនោះ​មានត្រឹមតែ​៦០%​ប៉ុណ្ណោះ​ដែលគិតថា​បណ្តាញ​សង្គមនេះ​នឹង​មាន​ប្រយោជន៍​បង្កឲ្យមាន​កិច្ចសហការ​ល្អ​រវាង​និស្សិត​និង​សាស្រ្តាចារ្យ។

À cet égard, 64 % jugent que les professeurs devraient avoir des connaissances de base en matière de médias sociaux.

ចំណែក​សាស្រ្តាចារ្យ​ដែលត្រូវបាន​គេស្ទង់មតិ​វិញ មានចំនួន​៧២%​បាន​និយាយថា​ពួគគាត់​មាន​បំណងចង់ដឹង​បន្ថែមទៀត​ពីអត្ថប្រយោជន៍និងបញ្ហានានា​ជំុវិញ​ការប្រើប្រាស់​បណ្តាញ​សង្គមក្នុងការ​បង្រៀនរបស់​ពួកគាត់។

Pour ces professeurs, s'ils y voient également une possibilité d'accroître leurs collaborations et le partage de contenus, la moitié croit que les principaux enjeux associés à l'implantation de cette nouvelle pratique sont la confidentialité des informations et le temps à consacrer à ces outils.

ក្រៅពី​ផែនការយុទ្ធសាស្រ្ត​ដែលគណៈកម្មាធិការ​ទទួលបន្ទុក​បណ្តាញ​សង្គម​បាន​បោះពុម្ព​ផ្សាយ គណៈកម្មាធិការ​ដែល​ដឹកនាំ​ដោយ​លោកស្រី Weiss-Lambrou ក៏បាន​បង្កើត​វិបសាយមួយ​ដែល​ផ្ទុក​ទៅ ដោយ​សំនំុឯកសារ​ជាង​២០០អត្ថបទ​ស្រាវជ្រាវ​វិទ្យាសាស្រ្តស្តីពី​ការប្រើប្រាស់​បណ្តាញ​សង្គម​ក្នុង គោលដៅ​គរុកោសល្យ។

Ces textes scientifiques ont pour objetd’orienter les enseignants dans leur apprentissage de l'utilisation des médias sociaux (guides et tutoriels classés par types d'outils), des vidéos dans lesquelles des professeurs expliquent pourquoi et comment s'en servir, des blogues ainsi que des cours gratuits en ligne.

លោកស្រី Weiss-Lambrou បាន​មានប្រសាសន៍​ថា៖ យើងជឿជាក់ថា​អត្ថបទ​បោះពុម្ពផ្សាយ​និង​ធន ធានឯកសារ​ទាំងនេះ​ដែលយើង​បានជ្រើរើស​ប្រមូលផ្តុំ​រៀបចំ​នេះ ក៏ដូចជាគំរូ​នៃការអនុវត្តន៍​ផែនការ យុទ្ធសាស្រ្ត​នេះ នឹងជា​ប្រយោជន៍​ទៅដល់​សហគមន៍​សាកលវិទ្យាល័យ​ម៉ុងរ៉េអាល់​ទាំងមូល។

Madame la présidente du Comité a d’ailleurs mentionné que le Comité était déjà en relationavec d'autres facultés de l’Université de Montréal qui s’étaient montrées intéressées par la démarche appliquée à la faculté de médecine et qui souhaitent amorcer une réflexion sur le sujet.

ជាក់ស្តែងតាមរយៈ​មជ្ឈមណ្ឌលគរុកោសល្យ​អនុវត្តន៍ខាងវិទ្យាសាស្រ្ត​សុខាភិបាល​និងដោយ​សហការ​ជាមួយ​សាកលវិទ្យាធិការ​រង​ទទួលបន្ទុក​ខាង​សិក្សាធិការនៃសាកលវិទ្យាល័យ​ម៉ុងរ៉េអាល់ លោកស្រី Weiss-Lambrou បានរៀបចំ​សិក្ខាសាលា​លើកទី១ស្តីពី​កាប្រើប្រាស់​បណ្តាញសង្គម​ក្នុងការ​បង្រៀន សម្រាប់​សហគមន៍​នៃសាកលវិទ្យាល័យ​ម៉ុងរ៉េអាល់​ទាំងមូល។

Ce premiercolloque sur les médias sociaux en enseignementaura lieu le vendredi 20 novembre prochain au pavillon Roger-Gaudry, et sera ouvert à l'ensemble de la communauté de l'UdeM afin d’ouvrir un dialogue sur le sujet et de favoriser le partage d'expériences liées à l'utilisation pédagogique des médias sociaux dans les programmes qu'offrent l'Université de Montréal et les autres universités canadiennes.

ជាកំណត់សម្គាល់ចុងក្រោយ​ចូរកណត់ចំណាំ​ថាតាមពិតមិនមែន​មហាវិទ្យាល័យ​វេជ្ជសាស្រ្តទេ​ដែល​មាន​ការចាប់អារម្មណ៍​ដំបូងគេលើ​ការប្រើប្រាស់​បណ្តាញសង្គម​ក្នុងគោលដៅ​គរុកោសល្យ​នោះទេ។ ព្រោះ​តាមការសង្កេត​ជាទូទៅ ការផ្តួចផ្តើម​នៃការប្រើប្រាស់​ក្នុងគោលដៅ​នេះគេក៏ធ្លាប់​ឃើញ​មាន​កាល​ពី​ច្រើនឆ្នាំ​មុននេះ នៅតាម​មហាវិទ្យាល័យ​ផ្សេង​ដ៏ទៃៗ​ផងដែរ។

Mais à la différence des autres facultés, la Faculté de médecine a pris les choses un peu plus sérieuses et plus organisées avec un plan stratégique mieux pensé et applicable de façon plus général au sein de la Faculté de médecine.

ចំណែកការផ្តួចផ្តើម​នៅតាម​មហាវិទ្យាល័យ​ផ្សេងទៀត មានលក្ខណៈ​ឯកត្តបុគ្គល​ទៅតាមឆន្ទៈ​របស់ សាស្រ្តាចារ្យ​ម្នាក់ៗ​ដែលបាន​មើលឃើញ​ពីអត្ថប្រយោជន៍​កាន់តែធំ លើការប្រើប្រាស់​បណ្តាញ​សង្គម ក្នុងគោលដៅ​គរុកោសល្យេ​នេះ។

Quoi qu’il en soit, on pourrait s’attendre à ce que l’utilisation pédagogique des réseaux sociaux ne fait qu’accroître dans les prochains jours qui viennent. Ce serait avant tout un autre moyen pédagogique qui promet d’être plus efficace dans la diffusion et la réception des connaissances.

ក្នុងទិដ្ឋភាពនេះ​យើងអាចមើល​ឃើញថា នៅខាងក្រោយ​ចលនា​នៃការលើកតម្កើង​ការប្រើប្រាស់​នេះ មានផ្នត់គំនិត​ដ៏ចំបង​មួយ គឺរាល់ចំណេះដឹង​គួរត្រូវបាន​ចែករំលែក​ឲ្យបាន​កាន់តែ​ទូលាយនិង​កាន់តែ ងាយស្រួល។

Mais, encore faut-il savoir davantage les enjeux et les risques liés à l’utilisation pédagogique des médias sociaux pourvu que les médias sociaux soient au service de l’enseignement, et non l’inverse !

ព្រឹត្តិបត្រ​ព័ត៌មានព្រឹត្តិបត្រ​ព័ត៌មាន​ប្រចាំថ្ងៃ​នឹង​អាច​ឲ្យ​លោក​អ្នក​ទទួល​បាន​នូវ​ព័ត៌មាន​សំខាន់ៗ​ប្រចាំថ្ងៃ​ក្នុង​អ៊ីមែល​របស់​លោក​អ្នក​ផ្ទាល់៖

តាមដានព័ត៌មានកម្ពុជានិងអន្តរជាតិដោយទាញយកកម្មវិធីទូរស័ព្ទដៃ RFI

រកមិនឃើញអត្ថបទដែលស្វែងរកទេ

មិនមាន​អត្ថបទ​ដែលអ្នកព្យាយាមចូលមើលទេ