ភូមិសាស្រ្តនយោបាយ

​១៧ ​មេសា ​១៩៧៥​៖ ​នរក​ខ្មែរ​ក្រហម​ផ្តើម​ឡើង​នៅ​ភ្នំពេញ​

ចុះផ្សាយ​នៅ​ថ្ងៃ៖

នៅ​ថ្ងៃ​នេះ ក្នុង​នាទី​ភូមិសាស្ត្រ​នយោបាយ ហ្សង់-ហ្វ្រង់ស័រ តាន់ សូម​បន្ត​លើក​ឡើង​ពី​បដិវត្តន៍​និង​របប​ខ្មែរ​ក្រហម​ត​ទៅ​ទៀត។ កាល​ពី​សប្តាហ៍​មុន ហ្សង់-ហ្វ្រង់ស័រ តាន់ បាន​និយាយ​រៀប​រាប់​ពី​ប្រតិបត្តិការ​សឹក​ទ្រង់ទ្រាយ​ធំ​ដែល​ខ្មែរ​ក្រហម​ផ្តើម​ធ្វើ​ចាប់ពីដើម​ឆ្នាំ​១៩៧៥​ទៅ ដើម្បី​វាយ​យក​ភ្នំពេញ​ឱ្យ​ទាល់​តែ​បាន​នៅ​រដូវ​ប្រាំង​ឆ្នាំ១៩៧៥។ ថ្ងៃ​នេះ ហ្សង់-ហ្វ្រង់ស័រ តាន់ សូម​លើក​ឡើង​ពី​ព្រឹត្តិការណ៍​ថ្ងៃ​១៧​មេសា​ឆ្នាំ​១៩៧៥។ កាល​ណោះ ខ្មែរ​ក្រហម​ចូល​កាន់កាប់​ទីក្រុង​ភ្នំពេញ ផ្តើម​កាប់​សម្លាប់​ខ្មែរ​ដូច​គ្នា និង​បណ្តេញ​ប្រជាជន​ទាំង​ជាង​២​លាន​នាក់​ចេញ​ពី​រដ្ឋធានី។ គឺ​ជា​ការ​ផ្តើម​ឡើង​នៃ​នរក​ខ្មែរ​ក្រហម សម្រាប់​ប្រជាជាតិ​ខ្មែរ​ទាំង​មូល។ 

យោធាខ្មែរក្រហមដៃកាន់កាំភ្លើង ស្រែកគំរាមអ្នកទីក្រុងភ្នំពេញ
យោធាខ្មែរក្រហមដៃកាន់កាំភ្លើង ស្រែកគំរាមអ្នកទីក្រុងភ្នំពេញ @RFI