គុណវិបត្តិ​និង​គុណសម្បត្តិ​នៃការ​ប្រើ​ប្រាស់​រូបថត​

សំឡេង ១០:៣៨
រូបថត​នៅ​ភ្នំ​ក្រោម ​ក្នុង​ទឹក​ដី​សៀមរាប ​ដែល​ថត​ដោយ​លោក ​Miller ​Snap​ ។ ​
រូបថត​នៅ​ភ្នំ​ក្រោម ​ក្នុង​ទឹក​ដី​សៀមរាប ​ដែល​ថត​ដោយ​លោក ​Miller ​Snap​ ។ ​ @millersnap

អ្វីក៏​ដោយ​ក៏​សុទ្ធ​តែ​មាន​គុណ​វិបត្តិ​និង​គុណ​សម្បតិ្ត​។ ប៉ុន្តែ​សំខាន់​នៅ​ត្រង់​ថា​យើង​មាន​ជំនាញ ​និង​ចំណេះ​ដឹង​ ក្នុងការ​ធ្វើអ្វី​មួយឲ្យមាន​ប្រយោជន៍​ដែរ​ឬ​ទេ​។ នៅ​ថ្ងៃ​នេះ​យើង​សូម​លើក​យក​ការ​ប្រើ​ប្រាស់​រូបថត​យក​មក​បង្ហាញ​ជូន​ប្រិយមិត្តអ្នកស្តាប់​ ដោយ​យើង​បាន​ជួប​សម្ភាសន៍​ជាមួយ​និង​អ្នក​ជំនាញ ​និង​ជា​គ្រូ​បង្រៀន​ផ្នែក​ថត​រូប​អាជីព​មួយរូប​នៅ​ក្នុង​ទី​ក្រុង​ភ្នំពេញ ​គឺ​លោក​ផន​ ភារិទ្ធ​ ហៅ ​Miller Snap ​។ ចង់​ដឹង​ថា​តើ​គុណ​វិបត្តិ​និង​គុណ​សម្បត្តិ​នៃ​ការ​ប្រើ​ប្រាស់​រូបថត​មាន​អ្វី​ខ្លះ​នោះ​? សូម​ស្តាប់​បទ​យកការណ៍​របស់​ប្រាក់ ​ធីតា​ដូច​តទៅ​៖ ​