លោក​ជា មុនី​៖ របត់​​នយោបាយ​​នៃ​​វប្បធម៌​​សន្ទនា គួរ​​តែ​​ពង្រីក​​ក្នុង​​វិស័យ​​កាត់​ដេរ​

សំឡេង ១១:១៤
​លោក ជា មុនី ប្រធានសហជីព​សេរីកម្មករ​នៃព្រះរាជាណាចក្រ​កម្ពុជា។
​លោក ជា មុនី ប្រធានសហជីព​សេរីកម្មករ​នៃព្រះរាជាណាចក្រ​កម្ពុជា។ Siv Channa/RFI

ភ្ញៀវ​ប្រចាំ​ថ្ងៃ​របស់​វិទ្យុ​បារាំង នៅ​ថ្ងៃ​នេះ គឺ​លោក​ជា មុនី ប្រធាន​សហជីព​សេរី​កម្ពុជា នៃ​ព្រះ​រាជា​ណាចក្រកម្ពុជា។ លោក​ជា មុនី បាន​លើក​ឡើង​ថា របត់​នយោបាយ​នៃ​វប្បធម៌​សន្ទនា រវាង​មេដឹក​នាំ​នយោបាយ​​នា​ពេល​សព្វ​ថ្ងៃ គួរ​តែ​ពង្រីក​ក្នុង​វិស័យ​កាត់​ដេរ ​ដោយ​មាន​ការ​ចរចា​សន្ទនា​គ្នា រវាង​ភាគី​សហជីព និង​រោងចក្រ ដោយ​មាន​ការ​ចូលរួម​ពី​ភាគី​ពាក់ព័ន្ធ ក៏​ដូចជា​ក្រសួង​ការងារ​ដែរ ដើម្បី​ផល​ប្រយោជន៍​របស់​កម្មករ​។