ជីវិត​របស់​ប្រជាជន​កម្ពុជា​ក្នុង​របប​ខ្មែរក្រហម

សំឡេង ០៥:១៨
©

នៅក្រោម​របប​ខ្មែរក្រហម ប្រជាជន​ខ្មែរ​ទូទាំង​ប្រទេស​បាន​ត្រូវ​កេណ្ឌ​យក​ទៅ​ធ្វើ​ស្រែ ដូច​ទាសករ។ ប៉ុន្តែ សម្រេចសម្រួល​ទៅ អ្នក​ដែល​ខំ​បង្កបង្កើត​ផល​ទាំង​នោះ​រក​តែ​អាហារ​បរិភោគ​សេង​មិន​បាន។ គឺ​នៅ​ពេលនោះហើយ ដែល​ទូរ្ភឹក្ស​រីករាលដាល​គ្រប់​ស្រុក​តំបន់។ វ៉ាន់ឌី កាអុន​លើកឡើង​ពី​សភាពការណ៍​នេះ។