មនុស្សកាន់តែច្រើនឡើងៗចូលទៅកំសាន្តក្នុងផ្ទះទឹកកក

សំឡេង ០៧:៤៨
កន្លែង​កំសាន្តមួយមាន​សីតុណ្ហភាព ក្រោម​សូន្យ​អង្សា​ ក្នុង​ក្រុង​ភ្នំពេញ​មាន​ការដាក់តាំង​បង្ហាញ​ចម្លាក់​​ផ្សេងៗ​ធ្វើអំពី​ទឹកកក​
កន្លែង​កំសាន្តមួយមាន​សីតុណ្ហភាព ក្រោម​សូន្យ​អង្សា​ ក្នុង​ក្រុង​ភ្នំពេញ​មាន​ការដាក់តាំង​បង្ហាញ​ចម្លាក់​​ផ្សេងៗ​ធ្វើអំពី​ទឹកកក​ ©ញឹម សុផល

ដោយសារ​ប្រទេស​កម្ពុជា​ស្ថិតនៅ​ក្នុងតំបន់​ត្រូពិក ប្រជាពលរដ្ឋ​នៃប្រទេសនេះ​មិនដែល​ស្គាល់​រដូវរងា ​រហូតដល់​ធ្លាក់​ទឹកកក​ម្តងណាឡើយ។ ថ្មីៗនេះ​កន្លែង កំសាន្តមួយ​ត្រូវបាន​បង្កើតឡើង ដោយមាន​ការដាក់តាំង​បង្ហាញ​ចម្លាក់​ផ្សេងៗ​ធ្វើអំពី​ទឹកកក​នៅក្នុង​អគារ​ដ៏ធំមួយ​ដែលមាន​សីតុណ្ហភាព​ក្រោម​សូន្យ​អង្សា។ ទីតាំងនោះ​ទទួលបាន​ការពេញនិយម​យ៉ាងខ្លាំង​ពីប្រជាជន​ខ្មែរ ជាពិសេស​យុវវ័យ​ដែលពួកគេ​យល់ថា ជារដូវ​រងា​​សិប្បនិម្មិត​មួយ មិនចាញ់​រដូវ​ត្រជាក់​នៅទ្វីប​អឺរ៉ុប​នោះទេ។