កម្ពុជា

ជំនន់​ទឹកភ្លៀង​បន្ត​ធ្ងន់ធ្ងរ​នៅ​ខេត្ត​បន្ទាយមានជ័យ

មក​ដល់​ថ្ងៃទី១៩ កញ្ញា​នេះ ទឹកជំនន់​បង្ក​ឡើង​ដោយ​ទឹកភ្លៀង​បាន​នាំ​ឲ្យ​ប្រជាជន​ជាង ៣.០០០ គ្រួសារ ត្រូវ​ជម្លៀស​ទៅ​កាន់​ទីទួល​សុវត្ថិភាព​។ ចំណែក​សន្ទូងស្រូវ​ជាង ១៣.៥០០ ហិកតា ដំឡូង ១.៥០០ ហិកតា ត្រូវ​លិច​ទឹក។ រីឯ​ផ្លូវ​ដែល​ចិន​ទើប​សាងសង់ ៤០០ ម៉ែត្រ នៅ​អូរជ្រៅ ក៏​ត្រូវ​ទឹក​ហូរ​ដាច់។ នៅ​ថ្ងៃ​នេះ ទឹកជំនន់​បាន​សម្លាប់​មនុស្ស ២ ស្លាប់៕

ជំនន់​ទឹកភ្លៀង​បន្ត​ធ្ងន់ធ្ងរ​នៅ​ខេត្ត​បន្ទាយមានជ័យ
ជំនន់​ទឹកភ្លៀង​បន្ត​ធ្ងន់ធ្ងរ​នៅ​ខេត្ត​បន្ទាយមានជ័យ © ស៊ីវ​ ចាន់ណា