បទយកការណ៍

ទិវា​​ពិភព​លោក​ប្រយុទ្​​​នឹង​ជំងឺ​អេដស៍​ថ្ងៃ​ទី​១​ធ្នូ​ឆ្នាំ​២០១១​

ចុះផ្សាយ​នៅ​ថ្ងៃ៖

កាល​ពី​ថ្ងៃ​​ទី​ ​​១​ធ្នូ​​ឆ្នាំ ​​២០១១​នេះ ​ប្រទេស​​កម្ពុជា​ ​បាន​​ចូល​រួម​​ប្រារព្ធ​​ទិវា​​ពិភពលោក​​ប្រយុទ្ធ​​នឹង​​ជំងឺ​​អេដស៍​​ក្រោម​​ប្រធានបទ​​ “ឈាន​​ឆ្ពោះ​ទៅ​រក​​គ្មាន​​ការ​ឆ្លង​​ជំងឺ​​អេដស៍ ​គ្មាន​​​ការ​​រើសអ៊ើង​ និង​​គ្មាន​​ការ​ស្លាប់”។​ ជា​​​ជោគជ័យ​​​មួយ​​​​​សម្រាប់​​​ប្រទេស​​​កម្ពុជា​​ នៅ​​ក្នុង​​​ឆ្នាំ​​​២០១១​​នេះ ​​អត្រា​​​នៃ​​​អ្នក​​ឆ្លង​​​ជំងឺ​​​អេដស៍ ​​ក្នុង​​​​ចំណោម​​​ប្រជាជន​​​​អាយុ​​​ចាប់​ពី​ ​​១៥​​​ទៅ​​​៤៩​​ឆ្នាំ​​ មាន​​​ការ​​​ថយ​​​ចុះ​​​មក​​​ត្រឹម​​​០,៨%​​ នៅ​​ក្នុង​​​ឆ្នាំ​​​២០១០​។​ ​ប្រទេស​​កម្ពុជា​​​ក៏​​បាន​​​បន្ត​​​ប្តេជ្ញា​ចិត្ត​​ធ្វើ​​អោយ​​អត្រា​​នេះ​​ធ្លាក់​​ចុះ​មក​​ត្រឹម​​០,៥%​​នៅ​​ឆ្នាំ​​២០១៥​​ខាង​​មុខ។​

អ្នកស្រី​ប្រាជ្ញ វុទ្ទី អ្នក​តំណាង​ឲ្យ​អ្នកផ្ទុកមេរោគ​អេដស៍,ជម្ងឺ​អេដស៍
អ្នកស្រី​ប្រាជ្ញ វុទ្ទី អ្នក​តំណាង​ឲ្យ​អ្នកផ្ទុកមេរោគ​អេដស៍,ជម្ងឺ​អេដស៍ RFI/Chan Lida