បទយកការណ៍

លោក​វ៉ាយ វិបុល​៖​«ក្បួន​ទាយ​ទាក់ទង​ពិធី​ចូលឆ្នាំ​ធ្វើ​តែតាម​ទំនៀមទម្លាប់​គ្មាន​ការ​សិក្សា​ថ្មី»

ចុះផ្សាយ​នៅ​ថ្ងៃ៖

កម្ពុជា​កំពុង​រៀបចំ​ពិធី​ចូលឆ្នាំ​ប្រពៃណី​​ឆ្នាំ​ម្សាញ់។ ហេតុអ្វី​ជារៀងរាល់​ឆ្នាំ​ពេលវេលា​នៃ​ពិធី​ចូលឆ្នាំ​មិន​ដូច​គ្នា? តើ​វេន​នៃ​ទេវតា​ដែល​ត្រូវចុះ​ម​ក​គ្រប់គ្រង​ថែរក្សា​ប្រទេស​កម្ពុជា​ត្រូវប្រព្រឹត្តិ​ទៅ​យ៉ាងដូចម្តេច? និង​ថាតើ​ហេតុអ្វី​បាន​ជា​គេ​ដឹងថា គ្រឿង​ដង្វាយ​ទេវតា​មាន​អ្វី​ខ្លះនោះ? លោក​វ៉ាយ វិបុល ទីប្រឹក្សារបស់​ក្រសួង​ធម្មការ និង​កិច្ច​ការសាសនា​បាន​ពន្យល់​និង​ឆ្លើយតប​សំណួរ​ខាងលើនេះ នៅ​ក្នុង​បទសម្ភាសន៍​ជាមួយ​លាង​ ដឺលុច អ្នកឆ្លើយឆ្លង​ព័ត៌មាន​វិទ្យុបារាំង​អន្តរជាតិ។

លោក វ៉ាយ វិបុល ទីប្រឹក្សា​របស់​ក្រសួង​ធម្មការ​និង​កិច្ចការសាសនា​
លោក វ៉ាយ វិបុល ទីប្រឹក្សា​របស់​ក្រសួង​ធម្មការ​និង​កិច្ចការសាសនា​ RFI/Leang Delux
មើលវគ្គផ្សេងទៀត