ភ្ញៀវប្រចាំថ្ងៃ

លោក អូស្មាន ហាស្សាន់៖« ខ្មែរមូស្លីម​នៅ​កម្ពុជា​រស់នៅ​ដោយ​សុខសាន្ត និង​មិន​ធ្វើ​អំពើអាក្រក់​ទេ »

ចុះផ្សាយ​នៅ​ថ្ងៃ៖

ភ្ញៀវ​ប្រចំាសប្តាហ៍​របស់​វិទ្យុបារំាង​អន្តរជាតិ នៅ​ថ្ងៃសៅរ៍ ទី៨ កញ្ញា​​នេះ គឺ​លោក អូស្មាន ហាស្សាន់ រដ្ឋលេខាធិការ​ក្រសួង​ការងារ និង​បណ្តុះបណ្តាល​វិជ្ជាជីវៈ និង​ជា​ប្រធាន​សហគមន៍​ខ្មែរ​អ៊ីស្លាម​នៅ​កម្ពុជា។ ឆ្លើយ​នឹង​សំណួរ​របស់ គួច គន្ធារ៉ា លោក អូស្មាន ហាស្សាន់​បាន​បញ្ជាក់​ថា ការ​ដែល​ថៃ​បាន​ចោទ​លើ​មូស្លីម​កម្ពុជា​ពី​បទ​បាន​ទៅ​ចូល​រួម​ជាមួយ​មូស្លីម​ថៃ​នៅ​តំបន់​ប៉ែក​ខាងត្បូង​ប្រទេស​ថៃ​នោះ គឺ​ជា​រឿង​មិន​អាច​ទទួល​យក​បាន​ទេ។ សម្រាប់​លោក អូស្មាន ហាស្សន់ ខ្មែរមូស្លីម​នៅ​កម្ពុជា ជា​ប្រជាពលរដ្ឋ​ខ្មែរ​ស្លូតត្រង់ និង​កំពុង​រស់នៅ​ដោយ​សុខ​សន្តិភាព៕

លោក អូស្មាន ហាស្សាន់ រដ្ឋលេខាធិការ​ក្រសួង​ការងារ និង​បណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈ និង​ជា​ប្រធាន​សហគមន៍​ខ្មែរអ៊ីស្លាម​នៅ​កម្ពុជា
លោក អូស្មាន ហាស្សាន់ រដ្ឋលេខាធិការ​ក្រសួង​ការងារ និង​បណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈ និង​ជា​ប្រធាន​សហគមន៍​ខ្មែរអ៊ីស្លាម​នៅ​កម្ពុជា
មើលវគ្គផ្សេងទៀត