បទយកការណ៍

អង្គការ​តម្លាភាព​កម្ពុជា​កំពុង​បណ្តុះ​ស្មារតី​យុវជន​អោយ​ប្រឆាំង​អំពើពុករលួយ

សំឡេង ១៣:២៣
លោក លី ពិជ័យ មន្ត្រី​កម្មវិធី​យុវជន​នៃ​កម្មវិធី​ជំរុញ​ការចូលរួម​របស់​ប្រជាពលរដ្ឋ និង​យុវជន​របស់​អង្គការ​តម្លាភាព​កម្ពុជា។
លោក លី ពិជ័យ មន្ត្រី​កម្មវិធី​យុវជន​នៃ​កម្មវិធី​ជំរុញ​ការចូលរួម​របស់​ប្រជាពលរដ្ឋ និង​យុវជន​របស់​អង្គការ​តម្លាភាព​កម្ពុជា។ RFI/Delux Leang

អង្គការ​តម្លាភាព​កម្ពុជា​កំពុង​ធ្វើ​ការងារ​ជាមួយ​ក្រុម​យុវជន​ ដើម្បី​អប់រំ និង​ផ្សព្វផ្សាយ​អំពី​ការ​ប្រឆាំង​អំពើពុករលួយ​នៅ​ក្នុង​ប្រទេស​កម្ពុជា។ កាល​ពី​ពេល​ថ្មីៗនេះ អង្គការ​តម្លាភាព​​កម្ពុជា​បាន​រៀបចំ​កម្មវិធី​បោះជំរំ​យុវជនរយៈពេល៥​ថ្ងៃ នៅ​ក្នុង​ខេត្តកំពង់ចាម ស្តីពី​ការ​ប្រឆាំង​អំពើ​ពុករលួយ។ នេះ​ជា​កម្មវិធី​បោះជំរំ​យុវជនលើកទី២​ហើយនៅ​ក្នុង​ឆ្នាំ​នេះ ដើម្បី​​បណ្តុះបណ្តាល​ស្មារតី​យុវជន​អោយ​ជៀសវាង​ការ​ប្រព្រឹត្តិអំពើពុករលួយ​ខ្លួន​ឯងផង និង​ផ្សព្វផ្សាយ​បន្ត​ដល់​សហគមន៍​ផង ​អំពី​ការ​ប្រឆាំង​អំពើពុករលួយ។ សូម​ស្តាប់​បទសម្ភាសន៍​របស់​លាង​ ដឺលុច និង​លោក​ លី​ ពិជ័យ ​មន្ត្រី​កម្មវិធី​យុវជន​នៃ​កម្មវិធីជំរុញ​ការ​ចូលរួម​របស់​ប្រជាពលរដ្ឋ និង​យុវជន​​របស់​អង្គការ​តម្លាភាព​កម្ពុជា។