បទយកការណ៍

តម្លៃ​អចលនទ្រព្យ​កើនឡើង​វិញ​ពី​១០​ទៅ១៥%

ចុះផ្សាយ​នៅ​ថ្ងៃ៖

បន្ទាប់​ពីដាំក្បាលចុះ​អស់រយៈពេល​ជាច្រើនឆ្នាំ​រួចមក តម្លៃអចលនទ្រព្យ​នៅកម្ពុជា​បាន​ចាប់ផ្តើម​កើនឡើងវិញ ពី​១០​ ទៅ​១៥​%​ ក្នុងរយៈពេល១​ឆ្នាំ​ចុងក្រោយនេះ។ ដើម្បី​ជ្រាប​ព័ត៌មាន​លម្អិត​ សូមអញ្ជើញស្តាប់​បទសម្ភាសន៍ រវាង គី សុខលីម​ និង​លោក ស៊ឹង​ ប៊ុណ្ណា អគ្គនាយកនៃទីភ្នាក់ងារអចលនទ្រព្យ ប៊ុណ្ណារៀលធី។

មើលវគ្គផ្សេងទៀត