ភូមិសាស្រ្តនយោបាយ

សេដ្ឋកិច្ច​ជប៉ុន​មាន​គ្រឺះ​មាំទាំ តែ​ដំបូល​រប៉ាក់​រប៉ើក

សំឡេង ០៨:១៥
រូបផែន​ទី​អាស៊ី ​និង​ប្រទេស​ជប៉ុន​
រូបផែន​ទី​អាស៊ី ​និង​ប្រទេស​ជប៉ុន​ google

 ជប៉ុន​គឺ​ជា​មហា​អំណាច​សេដ្ឋកិច្ច​ពិភពលោក​ទី​៣។ តាំង​ពី​ចប់​សង្គ្រាម​លោក​លើក​ទី​២​មក សេដ្ឋកិច្ច​គឺ​ជា​ចន្ទល់​ដ៏​មាំ​ជាង​គេ​នៃ​អានុភាព​របស់​ជប៉ុន។ គឺ​សេដ្ឋកិច្ច​នេះ​ហើយ​ដែល​ធ្វើ​ឱ្យ​ជប៉ុន​មាន​កិត្យានុភាព​ខ្លាំង​នៅ​លើ​ឆាក​អន្តរជាតិ និង​ជាពិសេស​នៅ​លើ​ឆាក​តំបន់។ ប៉ុន្តែ សេដ្ឋកិច្ច​ជប៉ុន​ដើរ​អូស​ជើង​នៅ​ក្នុង​វិបត្តិ​តាំង​ពី​ទសវត្សរ៍​ទី​៩០​មក​ម្ល៉េះ។ សូម​ស្តាប់​ការ​បក​ស្រាយ​របស់​ហ្សង់-ហ្វ្រង់ស័រ តាន់