ជប៉ុន​និង​បណ្តា​ប្រទេស​ដទៃ​ក្នុង​លោក

សំឡេង ០៦:០៦
ជប៉ុន និងពិភពលោក
ជប៉ុន និងពិភពលោក

ថ្ងៃ​នេះ​ ហ្សង់-ហ្វ្រង់ស័រ តាន់ ​សូម​​បន្ត​សិក្សា​ទៅ​លើ​ភូមិសាស្រ្ត​នយោបាយ​នៃ​ប្រទេស​ជប៉ុនតទៅ​ទៀត ដោយ​​សូម​​លើក​​ឡើង​​ពី​​ទំនាក់​​ទំនង​​រវាង​​ជប៉ុន​​និង​​បណ្តា​ប្រទេស​តូចធំ​ដទៃ​ផ្សេង ​ទៀត​នៅ​ក្នុង​លោក។