ជប៉ុន​និង​ឥណ្ឌា​ចៀស​មិន​រួច​ពី​ត្រូវ​គ្នា

សំឡេង ០៦:៥៨
នាយ​ករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុន ហ្ស៊ីនហ្ស៊ូ អាបេ
នាយ​ករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុន ហ្ស៊ីនហ្ស៊ូ អាបេ Reuters/Paul Hackett

ថ្ងៃ​នេះ​ហ្សង់-ហ្វ្រង់ស័រ តាន់ សូម​បន្ត​ពិនិត្យ​មើល​ទៅ​លើ​ស្ថានភាព​ភូមិសាស្ត្រ​នយោបាយ​របស់​ប្រទេស​ជប៉ុន​ត​ទៅ​ទៀត ដោយ​សូម​និយាយ​បកស្រាយ​ពី​ទំនាក់​ទំនង​រវាង​ជប៉ុន​និង​ឥណ្ឌា។