ភ្ញៀវប្រចាំថ្ងៃ

លោក​ កែម ឡី​៖ ​យើង​បង្កើត​បណ្តាញ​សង្គម​មួយ​តែ​មិន​មែន​ជា​បក្ស​នយោបាយ​ទេ

សំឡេង ១០:២៧
លោក​កែមឡី​អ្នក​ស្រាវ​ជ្រាវ​ការ​អភិវឌ្ឍន៍​សង្គម​សេដ្ឋកិច្ច​នៅក្នុង​ប្រទេស​កម្ពុជា។
លោក​កែមឡី​អ្នក​ស្រាវ​ជ្រាវ​ការ​អភិវឌ្ឍន៍​សង្គម​សេដ្ឋកិច្ច​នៅក្នុង​ប្រទេស​កម្ពុជា។ ©soklim/RFI

ភ្ញៀវ​ប្រចាំថ្ងៃ​របស់​វិទ្យុ​យើង​នៅ​ថ្ងៃ​នេះ ​គឺ​លោក​ កែម ឡី​ អ្នក​ស្រាវជ្រាវ​ការ​អភិវឌ្ឍ​សង្គម។ ប៉ុន្មាន​ថ្ងៃ​ចុង​ក្រោយ​នេះ​មាន​លេច​លឺ​ព័ត៌មាន​ថា​លោក ​កែម ឡី ​និង​ក្រុម​បញ្ញវន្ត​ជា​ច្រើន​ទៀត​កំពុង​រៀប​ចំ​បង្កើត​ចលនា​បណ្តាញ​សង្គម​មួយ​ដែល​អាច​នឹង​ឈាន​ទៅ​ការ​បង្កើត​គណបក្ស​នយោបាយ។​ ឆ្លើយ​តប​នឹង​សំណួរ​របស់​វិទ្យុ​បារាំង​អន្តរជាតិ​ លោក កែម ឡី​ បាន​បដិសេធ​ថា​ គ្មាន​បំណង​បង្កើត​បក្សនយោបាយ​ទេ។ ​យ៉ាង​ណា​ក៏​ដោយ​លោក​ទទួល​ស្គាល់​ថា ​ក្រុម​របស់​លោក​កំពុង​បង្កើត​ចលនា​បណ្តាញ​សង្គម​ដ៏​ធំ​មួយ​ដើម្បី​ឲ្យ​មាន​ការ​ប្រែប្រួល​នយោបាយ​នៅ​កម្ពុជា។