លោក​ស្រី ​កែ សុវណ្ណ​រតន៍​៖​ នៅ​ពេល​ដែល​យើង​ទទួល​បាន​ជោគជ័យ​ យើង​ត្រូវ​នឹក​ឃើញ​ដល់​ស្ត្រី

សំឡេង ១១:១៦
លោក​ស្រី​ កែ ​សុវណ្ណរតន៍​ ប្រធាន​គណៈកម្មការ​សុខាភិបាល​ សង្គម​កិច្ច​ អតីត​យុទ្ធជន​ យុវនីតិសម្បទា​ ការងារ​ បណ្ដុះ​បណ្ដាល​វិជ្ជា​ជីវៈ​ និង​កិច្ច​ការ​នារី​នៃ​រដ្ឋ​សភា​កម្ពុជា​។ ​
លោក​ស្រី​ កែ ​សុវណ្ណរតន៍​ ប្រធាន​គណៈកម្មការ​សុខាភិបាល​ សង្គម​កិច្ច​ អតីត​យុទ្ធជន​ យុវនីតិសម្បទា​ ការងារ​ បណ្ដុះ​បណ្ដាល​វិជ្ជា​ជីវៈ​ និង​កិច្ច​ការ​នារី​នៃ​រដ្ឋ​សភា​កម្ពុជា​។ ​ សហការី

ភ្ញៀវ​ប្រចាំថ្ងៃ​របស់​វិទ្យុ​បារាំង​អន្តរជាតិ ​RFI​នៅ​ថ្ងៃ​នេះ ​គឺ​លោក​ស្រី ​កែ សុវណ្ណ​រតន៍​ ប្រធាន​គណៈ​កម្មការ​សុខា​ភិបាល ​សង្គម​កិច្ច​ អតីត​យុទ្ធជន​ យុវនីតិ​សម្បទា ​ការងារ​ បណ្ដុះ​បណ្ដាល​វិជ្ជា​ជីវៈ​ និង​កិច្ចការ​នារី​នៃ​រដ្ឋ​សភា​កម្ពុជា។ ​លោក​ស្រី ​កែ​ សុវណ្ណ​រតន៍​ អបអរ​សាទរ​ជ័យ​ជម្នះ​របស់​កីឡា​ការិនី​ ស៊ន ​សៀវ​ម៉ី ម្ចាស់​មេដាយ​មាស ​ក្នុង​ការ​ប្រកួត​កីឡា​ប្រចាំ​ទ្វីប​អាស៊ី ​(Asian Games)។​ ទន្ទឹម​នឹង​នេះ​ដែរ​ លោក​ស្រី​ជម្រុញ​ឱ្យ​រដ្ឋាភិបាល​បង្ក​លក្ខណៈ​ងាយ​ស្រួល​ឱ្យ​ស្ត្រី ​រួម​ទាំង​កម្មការិនី​រោងចក្រ​កាត់​ដេរ​ផង​បាន​លេង ឬ​ហាត់​កីឡា​ដើម្បី​សុខភាព។