បទយកការណ៍

កសិករ និង​អ្នក​នេសាទ​កម្ពុជា​ខ្លះ​នៅ​តែ​ដាក់​ខ្លួន​

ចុះផ្សាយ​នៅ​ថ្ងៃ៖

កសិករ និង​អ្នក​នេសាទ​នៅ​កម្ពុជា​ខ្លះ នៅ​តែ​ដាក់​ខ្លួន ដោយសារ​តែ​គិត​ថា បន្លែ និង​ត្រី​របស់​ពួកគេ មិន​មាន​គុណភាព​ល្អ​សមរម្យ ដើម្បី​លក់​ឱ្យ​ភ្ញៀវ​ទេសចរណ៍​បរទេស​បាន។ ផ្ទុយ​ទៅ​វិញ ក្នុង​សប្តាហ៍​មុន ពេល​ថ្លែង​ក្នុង​វេទិកា​សេដ្ឋកិច្ច​ពិភពលោក​ស្តី​ពី​អាស៊ីបូព៌ា ប្រមុខ​រដ្ឋាភិបាល​កម្ពុជា បាន​ថ្លែង​ប្រាប់​មេដឹកនាំ​ប្រទេស​នានា អំពី​«​ការ​នាំ​ចេញ​នៅ​នឹង​កន្លែង​» របស់​កម្ពុជា ពោល​គឺ​កម្ពុជា​ផលិត​ចំណី​អាហារ​លក់​ឱ្យ​ភ្ញៀវ​ទេសចរណ៍​បរទេស នៅ​ក្នុង​ប្រទេស​ខ្លួន​ផ្ទាល់។

កសិករដាំបន្លែនៅក្នុងស្រុកស្អាងខេត្តកណ្តាល
កសិករដាំបន្លែនៅក្នុងស្រុកស្អាងខេត្តកណ្តាល សហការី