បទយកការណ៍

ឥណ្ឌូណេស៊ី​កំពុង​បង្ហាញ​ផលិត​ផល​នៅ​កម្ពុជា​

ចុះផ្សាយ​នៅ​ថ្ងៃ៖

ផលិតផល​ដែល​ចរាចរ​រាល់ថ្ងៃ​ក្នុង​ទីផ្សារ​កម្ពុជា ភាគច្រើន​ជា​ផលិតផល​មកពី​ប្រទេស​វៀតណាម ថៃ និង​​ប្រទេស​ចិន។ ហើយ​ផលិតផល​មកពី​ប្រទេស​ដទៃទៀត ​ហាក់ដូច​មាន​ចំនួន​តិច​នៅឡើយ បើ​ប្រៀបធៀប​ទៅនឹង​ផលិត​ផល​មកពី​ប្រទេសទាំងបី​នេះ។ យ៉ាងណាក៏ដោយ ប្រទេស​ដ​ទៃ​ក្នុង​តំបន់​អាស៊ីអាគ្នេយ៍​ ដូចជា​​ឥណ្ឌូណេស៊ី​ កំពុង​ព្យាយាម​បង្ហាញ​ផលិតផល​របស់ខ្លួន​ក្នុងប្រទេស​កម្ពុជា ដើម្បី​ទាក់ទាញ​ចំណាប់អារម្មណ៍​​ប្រជាជន​ទូទៅ។ តើ​ឥណ្ឌូណេស៊ី​មាន​ផលិតផល​អ្វីខ្លះយកមក​បង្ហាញ​កម្ពុជា? ហើយ​ថា តើ​ប្រជាជន​កម្ពុជា​ចាប់អារម្មណ៍​លើ​ផលិតផល​ឥណ្ឌូណេស៊ី​អ្វីខ្លះ?

សម្លៀកបំពាក់ប្រពៃណី​ឥណ្ឌូណេស៊ី​ ដាក់​តាំង​ក្នុងពិព័រណ៍​ឥណ្ឌូនេស៊ីនៅកោះពេជ្រ ថ្ងៃទី២៦ តុលា ឆ្នាំ២០១៣។
សម្លៀកបំពាក់ប្រពៃណី​ឥណ្ឌូណេស៊ី​ ដាក់​តាំង​ក្នុងពិព័រណ៍​ឥណ្ឌូនេស៊ីនៅកោះពេជ្រ ថ្ងៃទី២៦ តុលា ឆ្នាំ២០១៣។ RFI
មើលវគ្គផ្សេងទៀត