លោក​គល់ បញ្ញា៖ “ជម្រើស​ល្អ​បំផុត សមាស​ភាព​ឯករាជ្យ​គួរ​តែ​ជា​ប្រធាន​របស់​គ.ជ.ប”

សំឡេង ០៩:២០
លោក ​គល់ ​បញ្ញា ​នាយក​ប្រតិបត្តិ​អង្គការ​ Comfrel​ ​។
លោក ​គល់ ​បញ្ញា ​នាយក​ប្រតិបត្តិ​អង្គការ​ Comfrel​ ​។ RFI

នៅ​ព្រឹក​ថ្ងៃ​ទី​១ តុលា​នេះ​ រដ្ឋ​សភា​កម្ពុជា បាន​អនុម័ត​សេចក្តី​ស្នើ​ច្បាប់​ដើម្បី វិសោធន​កម្ម​រដ្ឋធម្ម​នុញ្ញា មាត្រា ៧៦ ថ្មី ​និង​ការ​បង្កើត​ជំពូក ១៥​ថ្មី ទាក់​ទង​នឹង​អង្គការ​រៀប​ចំ​ការ​បោះ​ឆ្នោត គជប​។ ដូច​នេះ​ភ្ញៀវ​ប្រចាំ​របស់​វិទ្យុ​បារាំង​អន្តរ​ជាតិ​នៅ​ថ្ងៃ​នេះ​គឺ​លោក​គល់ បញ្ញា នាយកប្រតិ​បត្តិ​គណៈ​កម្មា​ធិការ​អព្យា​ក្រិត និង​យុត្តិ​ធម៌​ដើម្បី​ការ​បោះឆ្នោត​ដោយ​សេរី​និង​យុត្តិធម៌​និង​ត្រឹមត្រូវ​នៅ​កម្ពុជា​។ លោក​គល់​បញ្ញា បាន​លើក​ឡើង​ថា សមាស​ភាព​ឯករាជ្យ​គឺ​ជា​ប្រធាន​របស់​គណៈកម្មា​ធិការ​ជាតិ​រៀប​ចំការ​បោះ​ឆ្នោត ជា​ជម្រើស​ល្អ​បំផុត​ទី​១​ ដោយ​ឡែក​ជម្រើស​ទី​២ ទុកឱ្យ​ក្បាល​ម៉ាស៊ីន​របស់​គជប ជ្រើស​រើស​ប្រធាន​ដោយ​ខ្លួន​ឯង​។