ព្រឹត្តិការណ៍​កម្ពុជា​ប្រចាំថ្ងៃ

ការ​តវ៉ា​បញ្ហា​ដី​ធ្លី​នៅ​ភ្នំពេញ​ចាប់​ផ្តើម​កម្រើក​ឡើង​វិញ ក្រោយ​ការ​បោះឆ្នោត​

ចុះផ្សាយ​នៅ​ថ្ងៃ៖

ការ​តវ៉ា​របស់​ប្រជាពលរដ្ឋ​នៅ​តាម​បណ្តា​សហគមន៏​មួយ​ចំនួន​នៅ​ក្នុង​ទី​ក្រុង​ភ្នំពេញ ដែល​មាន​ជំទាស់​ដី​ធ្លី​ជាមួយ​ក្រុមហ៊ុន​ហាក់​ដូចជា​ចាប់​កម្រើក​ជា​បណ្តើរៗ​ឡើង​វិញ​ហើយ ក្រោយ​ការ​បោះឆ្នោត និង​ការ​បង្កើត​រដ្ឋាភិបាល​នា​ពេល​ថ្មីៗ​នេះ។ ប្រជាពលរដ្ឋ​ដែល​មាន​បញ្ហា​ដី​ធ្លី និង​ក្រុម​អង្គការ​សង្គម​ស៊ីវិល​ដែល​តាម​ដាន​រឿង​នេះ​បាន​នាំ​គ្នា​លើក​ឡើង​ថា ការ​កម្រើក​ការ​តវ៉ា​បញ្ហា​ដី​ធ្លី​នេះ​ឡើង​វិញ​បណ្តាល​មក​ពី​អាជ្ញាធរ​មិន​បាន​ធ្វើ​តាម​ការ​សន្យារ​បស់ និង​មិន​មាន​ឆន្ទៈ​ពិត​ប្រាកដ​នៅ​ក្នុង​ការ​ស្វែង​រក​ដំណោះស្រាយ​នូវ​ជម្លោះ​ដី​ធ្លី​ដ៏​រាំ​រៃ​ទាំង​អស់​នេះ។

អ្នក​ភូមិ​បឹង​កក់​តវ៉ា​រឿង​ដីធ្លី
អ្នក​ភូមិ​បឹង​កក់​តវ៉ា​រឿង​ដីធ្លី © ម៉េងហួរ
មើលវគ្គផ្សេងទៀត