លោកចាន់សូ​វេត ៖ រដ្ឋា​​ភិបាល​​គួរ​​ដោះ​​ស្រាយ​​បញ្ហា​​ជំ​លោះ​​ដី​​ធ្លី​​ដោយ​​ស្មោះ​​ត្រង់​

សំឡេង ១១:០០
លោក ចាន់ សូវេត អនុប្រធានផ្នែក អង្កេតដីធ្លី និងធនធានធម្មជាតិ នៃសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាដហុក។
លោក ចាន់ សូវេត អនុប្រធានផ្នែក អង្កេតដីធ្លី និងធនធានធម្មជាតិ នៃសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាដហុក។

ភ្ញៀវ​ប្រ​ចាំ​ថ្ងៃ​របស់​វិទ្យុ​បារាំង​អន្តរ​ជាតិ RFI នៅ​ថ្ងៃ​នេះ គឺ​លោក ចាន់ សូ​វេត អនុ​ប្រធាន​ផ្នែក អង្កេត​ដីធ្លី និង​ធន​ធាន​ធម្ម​ជាតិ នៃ​សមា​គម​ការពារ​សិទ្ធិ​មនុស្ស​អាដហុក។ លោក ចាន់ សូ​វេត បាន​ឆ្លើយ​ទៅនឹង​សំណួរ​របស់​សំណព្វ ជុំវិញ​ការប្រកាស​បើក យុទ្ធនា​ការដាក់​បណ្តឹង​ទៅ​កាន់​ស្ថា​ប័ណ​រាជរដ្ឋាភិបាល​និង​តុលាការ ដើម្បី​អោយ​ស្ថា​ប័ណ​ទាំងនេះ​ជួយ​ដោះ​ស្រាយ​បញ្ហា​ជំលោះ​ដីធ្លី​នៅ​កម្ពុជា។ លោក ចាន់ សូ​វេត បាន​បញ្ជាក់ថា រដ្ឋាភិបាល​គួរ​ដោះស្រាយ​បញ្ហា​ជំ​លោះ​ដីធ្លី​ដោយស្មោះ​ត្រង់ និង​តម្លាភាព ហើយ​ការប្រើ​កំលាំង​បាយ គឺ​មិនមែនជា​ដំណោះ​ស្រាយ​នោះទេ។