បទយកការណ៍

អ្នកភូមិ​បឹងកក់​ចង់បាន​ដំណោះស្រាយ​ដីធ្លី​នៅពេល​បោះឆ្នោត​ខាងមុខ

សំឡេង ០៨:២៦
អ្នកភូមិបឹងកក់​នាំគ្នា​តវ៉ា ដោយ​លើកបង្ហាញ​នូវ​អនុក្រឹត្យ​ស្តីពី​ការ​កែសម្រួល​ផ្ទៃដី​អភិវឌ្ឍន៍​បឹងកក់
អ្នកភូមិបឹងកក់​នាំគ្នា​តវ៉ា ដោយ​លើកបង្ហាញ​នូវ​អនុក្រឹត្យ​ស្តីពី​ការ​កែសម្រួល​ផ្ទៃដី​អភិវឌ្ឍន៍​បឹងកក់ RFI/Menhour Ly

ក្រុមអ្នកភូមិបឹងកក់ ដែលកំពុងជួបប្រទះនឹងបញ្ហាដីធ្លីរ៉ាំរ៉ៃ ចាប់តាំងពីឆ្នាំ២០០៧ មកដល់​សព្វថ្ងៃ បានបង្ហាញ​ពី​បំណង ដែល​ចង់ឃើញ​គណបក្ស​ឈ្នះការបោះឆ្នោត​នាខែកក្កដា​ខាងមុខ​ អាច​ផ្តល់​នូវ​ដំណោះ​ស្រាយ​លើ​បញ្ហា​ដីធ្លី​របស់​ខ្លួន។