បទយកការណ៍

ឆ្នាំនេះ មាន​យុវជន​ដើរ​ប្រាប់​ប្រជាពលរដ្ឋ​ពី​ការ​ពិនិត្យ និង​ចុះ​ឈ្មោះ​បោះឆ្នោត​ដល់​ផ្ទះ​តែ​ម្តង

ចុះផ្សាយ​នៅ​ថ្ងៃ៖

គណៈកម្មាធិការជាតិ​រៀបចំ​ការបោះឆ្នោត (គជប) បាន​កំណត់​រយៈពេល​៤២ថ្ងៃ​សម្រាប់​ការពិនិត្យ និង​ចុះ​ឈ្មោះ អ្នកបោះឆ្នោត​ឆ្នាំ២០១២​នេះ គឺ​ពី​ថ្ងៃទី១ ខែ​កញ្ញា​ដល់​ថ្ងៃទី១២ ខែតុលា។ ក្រៅ​ពី​ការ​ផ្សព្វផ្សាយ​​​របស់​(គជប) ក្នុង​ការ​ជំរុញ​ឲ្យ​ប្រជាពលរដ្ឋ​គ្រប់​រូប​ចូលរួម​​បំពេញ​កាតព្វកិច្ច​មួយ​នេះ។ នៅ​ឆ្នាំ​នេះ មាន​អង្គការ​ក្រៅ​រដ្ឋាភិបាល​មួយ​ឈ្មោះ ”ក្រុមប្រឹក្សា​យុវជន​កម្ពុជា” បាន​ដាក់​ពង្រាយ​យុវជន​ស្ម័គ្រចិត្ត​ដើរ​ចុះ​ប្រាប់​ប្រជាពលរដ្ឋ​ដល់​ផ្ទះ​តែ​ម្តង​ឲ្យ​ទៅ​ពិនិត្យ និង​ចុះ​ឈ្មោះ​បោះឆ្នោត៕

ឆ្នាំនេះ មាន​យុវជន​ដើរ​ប្រាប់​ប្រជាពលរដ្ឋ​ពី​ការ​ពិនិត្យ និង​ចុះ​ឈ្មោះ​បោះឆ្នោត​ដល់​ផ្ទះ​តែ​ម្តង
ឆ្នាំនេះ មាន​យុវជន​ដើរ​ប្រាប់​ប្រជាពលរដ្ឋ​ពី​ការ​ពិនិត្យ និង​ចុះ​ឈ្មោះ​បោះឆ្នោត​ដល់​ផ្ទះ​តែ​ម្តង
មើលវគ្គផ្សេងទៀត