អត្តពលករ​​កម្ពុជា​​ទាំងអស់​​ចេញទៅ​​ហាត់កម្តៅសាច់ដុំ​​នៅចិន​​និង​​អង់គ្លេស​​

សំឡេង ០៧:៥២
កីឡាករ​កីឡាការិនីកម្ពុជា​ចំនួន​៥នាក់​ទៅហ្វឹកហាត់​នៅ​ប្រទេស​ចិន​និង​ប្រទេស​អង់គ្លេស
កីឡាករ​កីឡាការិនីកម្ពុជា​ចំនួន​៥នាក់​ទៅហ្វឹកហាត់​នៅ​ប្រទេស​ចិន​និង​ប្រទេស​អង់គ្លេស ©​ ញឹម​ សុផល

ប្រទេស​កម្ពុជា​បានបញ្ជូន​កីឡាករ​កីឡាការិនី​ចំនួន​៥នាក់​ទៅហ្វឹកហាត់​នៅ​ប្រទេស​ចិន​និង​ប្រទេស​អង់គ្លេស​ដើម្បី​ត្រៀម​ចូលរួម​ប្រកួត​កីឡា​អូឡាំពិក​ទីក្រុង​ឡុងដ្រឹ៍​​ដែលនឹង​ប្រព្រឹត្តទៅ​នៅចុងខែ​ក្រោយ​។​ មន្ត្រី​នៃ​គណៈកម្មាធិការ​ជាតិ​អូឡាំពិក​កម្ពុជា​ថ្លែងថា​នេះគឺជា​លើក​ដំបូង​ហើយ​ដែល​កីឡាករ​កម្ពុជា​មាន​ឱកាស​ទៅហាត់​នៅ​ក្រៅ​ប្រទេស​មុន​ការប្រកួត​ដ៏ធំ​ឈានចូល​មកដល់​។ ​ការកម្តៅ​សាច់ដុំ​បែបនេះ​ធ្វើឲ្យ​អត្តពលករ​កម្ពុជា​អាច​សម្រួល​អារម្មណ៍​កម្លាំងកាយ​និង​បច្ចេកទេស​បានល្អជាង​ការ​ចេញទៅ​ប្រកួត​អន្តរជាតិ​កន្លងមក។