ទឹក​ជំនន់​អាច​បណ្តាល​ឲ្យ​មាន​អ្នក​សុំទាន អ្នក​រើស​អេតចាយ​មាន​ចំនួន​ច្រើន​ក្នុង​ទី​ក្រុង​

សំឡេង ០៧:០៩
ជីវភាព​ប្រជាជន​ដែល​រងគ្រោះ​ដោយ​ទឹក​ជំនន់​ នៅ​ប្រទេសកម្ពុជា។
ជីវភាព​ប្រជាជន​ដែល​រងគ្រោះ​ដោយ​ទឹក​ជំនន់​ នៅ​ប្រទេសកម្ពុជា។ RFI/សួង សុខភារី

អ្នកសុំទាន អ្នក​រើស​អេតចាយ នៅក្នុង​ទីក្រុង​ភ្នំពេញ​បាន​និយាយថា​ចំនួន​អ្នក​ប្រកប​របរ​គ្មាន ដើមទុន​ទាំងពីរ​ប្រភេទ​នេះ មាន​ចំនួន​ច្រើនឡើង​នៅ​ឆ្នាំនេះ ដោយសារតែ​ទឹកជំនន់។ ទឹកជំនន់​បាន​បំផ្លាញ​ស្រូវ និង​ទ្រព្យសម្បត្តិ​របស់​កសិក​រ​នៅ​ជនបទ ហើយ​អ្នកក្រីក្រ​មួយចំនួន​មិនដឹង​ជា​ប្រក​បរបរ​អ្វី​ចិញ្ចឹមជីវិត ពួកគាត់​ក៏​នាំគ្នា​ចូល​ទីក្រុង ដើរ​សុំទាន ឬ​រើស​អេតចាយ​ចិញ្ចឹមជីវិត​ទៅ។ នៅក្នុង​ទីក្រុង អ្នក​ទីទាល់ក្រ​ទាំងនោះ គ្មាន​កន្លែង​ស្នាក់អាស្រ័យ ច្បាស់លាស់ ម្តង​សម្រាក​កន្លែង​នេះ ម្តង​សម្រាក​កន្លែង​នោះ។រូបភាព​នៃ​ពលរដ្ឋ​ទីទាល់ក្រ​ទាំងនោះ នៅតាម​ទីសាធារណៈ​ក្នុង​ទីក្រុង តិច​ឬ​ច្រើន​បានបង្ហាញ​ពី​ស្ថានភាព​ក្រីក្រ​របស់​ពលរ​ដ្ឋ​កម្ពុជា។