ភ្លៀងកក់​ខែ​កាន់តែ​ឆាប់​រន្ទះ​កាន់​តែច្រើន

សំឡេង ០៧:៤៩
រន្ទះ​បាញ់នៅកម្ពុជា​សម្លាប់​មនុស្ស​៧០​នាក់​ចាប់តាំង​ពី ដើម​ខែ​មករា ឆ្នាំ ២០១១
រន្ទះ​បាញ់នៅកម្ពុជា​សម្លាប់​មនុស្ស​៧០​នាក់​ចាប់តាំង​ពី ដើម​ខែ​មករា ឆ្នាំ ២០១១

ចាប់តាំងពី​ខែមករា​ដើមឆ្នាំ​២០១១​រហូតមកទល់​បច្ចុប្បន្ននេះ រន្ទះ​បាន​សម្លាប់​មនុស្ស​៧០​នាក់ របួស​ជាង​៥០នាក់ និង​បាន​សម្លាប់​សត្វ​ពាហនៈ​ជាច្រើនក្បាល ព្រមទាំង​ផ្ទះសម្បែង​មួយចំនួន​ទៀត។ ប្រជាកសិករ នៅតាម​ជនបទ​ដែលដឹង​ហេតុការណ៍​នៃគ្រោះ​មហន្តរាយ​ធម្មជាតិនេះ មាន​ការប្រុងប្រយ័ត្ន និង​មិន​ប្រថុយ​បន្ត នៅ​កណ្តាល​វាលស្រែ​ទៀតទេ នៅពេល​មេឃ​រក​កល​ភ្លៀងម្តងៗ។