ភ្ញៀវប្រចាំថ្ងៃ

លោក លី សូវ៉ាន់៖«​មេរោគ​ផ្តាសាយ​បក្សី​បាន​ឆ្លង​រាល​ដល់​ខេត្ត​ថ្មីៗ​ទៀត​»

ចុះផ្សាយ​នៅ​ថ្ងៃ៖

ភ្ញៀវ​របស់​វិទ្យុបារាំង​អន្តរជាតិ​ នៅ​ថ្ងៃ​អង្គារ​ទី​២២​តុលានេះ​ គឺ​លោក​វេជ្ជបណ្ឌិត លី សូវ៉ាន់ អនុប្រធាន​នាយក​ដ្ឋាន​ប្រយុទ្ធ​នឹង​ជំងឺ​ឆ្លង ​នៃ​ក្រសួងសុខាភិបាល។ លោក​វេជ្ជបណ្ឌិត​រូប​នេះ​បានថ្លែង​បារម្ភ​អំពី​សភាព​ធ្ងន់ធ្ងរ​នៃ​ការ​ឆ្លង​រាល​ដាល​នៃ​មេរោគ​ផ្តាសាយ​បក្សីទៅ​លើ​មនុស្ស​នៅ​ក្នុង​ឆ្នាំ​នេះ ហើយ​លោក​បាន​កត់​សម្គាល់​ផង​ដែរ​ថា ការ​ឆ្លង​រាលដាល​នេះ​បាន​កើត​នៅតំបន់ និង​ខេត្ត​ថ្មី​របស់​កម្ពុជា។  

លោក​វេជ្ជបណ្ឌិត លី សូវ៉ាន់ អនុប្រធាន​នាយក​ដ្ឋាន​ប្រយុទ្ធ​នឹង​ជំងឺ​ឆ្លង​នៃ​ក្រសួងសុខាភិបាល
លោក​វេជ្ជបណ្ឌិត លី សូវ៉ាន់ អនុប្រធាន​នាយក​ដ្ឋាន​ប្រយុទ្ធ​នឹង​ជំងឺ​ឆ្លង​នៃ​ក្រសួងសុខាភិបាល RFI
មើលវគ្គផ្សេងទៀត