ព្រឹត្តិការណ៍​កម្ពុជា​ប្រចាំថ្ងៃ

ជម្រើស​​ត្រូវ​​តែ​​មាន​​សម្រាប់​​សិស្ស ​ទោះ​​លទ្ធ​​ផល​​ប្រឡង​​បែប​​ណា​​ក៏​​ដោយ​

សំឡេង ១២:១៧
សិស្សថ្នាក់ទី១២ កំពុងពិនិត្យឈ្មោះចូលប្រលងបាក់ឌុប កាលពីថ្ងៃទី ៤ សីហា ឆ្នាំ ២០១៤។
សិស្សថ្នាក់ទី១២ កំពុងពិនិត្យឈ្មោះចូលប្រលងបាក់ឌុប កាលពីថ្ងៃទី ៤ សីហា ឆ្នាំ ២០១៤។ RFI/Siv Channa

លទ្ធ​ផល​ប្រឡង​សញ្ញា​ប័ត្រ​មធ្យម​សិក្សា​ទុតិយ​ភូមិ​នឹង​ត្រូវ​ប្រ​កាស នៅ​ថ្ងៃ​ទី​២៩​និង​ទី​៣០ ខែ​សីហា។បេក្ខ​ជន​សរុប​ចំនួន​ជាង​៩​ម៉ឺន​នាក់ ពោល​ឱ្យ​ចំ​គឺ​៩៣ ៤៥៦​នាក់​ ដែល​បាន​ខិត​ខំ​រៀន​ដល់​ថ្នាក់​ទី​១២​ទៅហើយ​នោះ ទោះ​បី​ជា​លទ្ធ​ផល​ចេញ​មក​បែប​ណា​ក៏​ដោយ ក៏​ត្រូវ​តែ​មាន​ជម្រើស​ដ៏​សម​ស្រប។ រៀន​ទៀត រៀន​ធ្វើ​ការ ឬ​រក​ការ​ងារ​ធ្វើ​តែ​ម្តង គឺ​ជា​ការ​សម្រេច​ចិត្ត​មួយ​ដ៏​សំខាន់ នៅ​ក្នុង​ជីវិត​របស់​សិស្សា​នុសិស្ស​នៅ​ប្រទេស​កម្ពុជា ដែល​ផ្តល់​ឱកាស​ធ្វើ​ការ និង​សិក្សា​ចំណេះ​ទូទៅ ឬ​រៀន​ជំនាញ​វិជ្ជា​ជីវៈ​កាន់​តែ​ទូ​លាយ។ អ្នក​ជំនាញ​ខាង​អប់​រំ និង​ខាង​ការ​ងារ បង្ហាញ​នូវ​អ្វី​ដែល​ជា​ជម្រើស​សម​ស្រប នៅ​ពេល​បច្ចុប្បន្ន ក៏​ដូច​ជា​នៅ​ពេល​អនា​គត​ដ៏​ខ្លី​។