ភ្ញៀវប្រចាំថ្ងៃ

លោក ម៉េង សក្តិ​ភូ​សិទ្ធ៖«​វិធី​ដាំ​ស្រូវ​ដោយ​ពង្រោះ​សន្ទូង ប្រើ​កំលាំង​តិច តែ​ទិន្នផល​ច្រើន​»

ចុះផ្សាយ​នៅ​ថ្ងៃ៖

ភ្ញៀវ​ប្រចាំ​ថ្ងៃ​របស់​វិទ្យុបារាំង​អន្តរជាតិ​នៅ​ថ្ងៃ​នេះ គឺ​លោក ម៉េង សក្តិ​ភូ​សិទ្ធ មន្ត្រី​ប្រតិបត្តិ​មូល​និធិ​អន្តរជាតិ​សម្រាប់​អភិវឌ្ឍន៍​កសិកម្ម ហៅ​កាត់​ជា​ភាសា​អង់គ្លេស​ថា Ifad។ Ifad បាន​នាំ​យក​វិធី​ដាំ​ស្រូវ​មួយ​ប្រភេទ​ដែល​មាន​ឈ្មោះ​ថា ពង្រោះ​សន្ទូង មក​បង្រៀន​ប្រជា​កសិករ​ខ្មែរ។ អ្នក​ជំនាញ​កសិកម្ម​រូប​នេះ​បាន​ប្រាប់​អោយ​ដឹង​ថា វិធី​ពង្រោះ​សន្ទូងនេះ ប្រើប្រាស់​កំលាំង​ពលកម្ម​តិច តែ​ទទួល​បាន​ទិន្នផល​ខ្ពស់។  

​លោក ម៉េង សក្តិ​ភូ​សិទ្ធ មន្ត្រី​ប្រតិបត្តិ​មូល​និធិIfad (ស្តាំ) ក្នុង​ពេល​ជួបជាមួយ​​ លោក​បាន គីម៉ូន អគ្គលេខាធិកាអង្គការសហប្រជាជាតិ (ឆ្វេង)។
​លោក ម៉េង សក្តិ​ភូ​សិទ្ធ មន្ត្រី​ប្រតិបត្តិ​មូល​និធិIfad (ស្តាំ) ក្នុង​ពេល​ជួបជាមួយ​​ លោក​បាន គីម៉ូន អគ្គលេខាធិកាអង្គការសហប្រជាជាតិ (ឆ្វេង)។ @RFI